Na zakup jakiej nieruchomości?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli:

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2,

– w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2

 

cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika:

  • w wys. 1,1 – dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni;
  • w wys. 0,9 – w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Dodaj komentarz