Kto może ubiegać się o wsparcie

Wsparcie może być przyznane, jeżeli:

  • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów
    osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego
    nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy
i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Fundusz zapÅ?aci za Ciebie raty przez 18 miesiÄ?cy