top of page

Millennium Bank - oferta kredytu hipotecznego Czerwiec 2024
Millennium Bank wprowadza od 01 czerwca 2024 roku nową ofertę kredytu mieszkaniowego.


0% prowizji za udzielenie kredytu oraz za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczkiOferta obniżki marży/oprocentowania okresowo stałego dla aktywnych Klientów

Banku w stosunku do wartości wskazanych w tabelach poniżej:


Wariant I: obniżka o 0,3% - dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej 1

Wariant II: obniżka o 0,5% - dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej, których wynagrodzenie lub dochód netto będą wpływały na to konto 2Tabela oprocentowania kredytów hipotecznych

Kwota kredytu/pożyczki w PLN w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (LTV)

​Oprocentowanie zmienne występujące po

okresie oprocentowania okresowo

stałego. Wskaźnik referencyjny (WR) + marża Banku, przy czym w przypadku gdy wskaźnik referencyjny WIBOR 6M przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu w tym okresie

będzie równe wysokości marży Banku

Oprocentowanie okresowo stałe

Oprocentowanie Kredytu Hipotecznego

(kredyt, którego ponad 70% przeznaczone jest na cele mieszkaniowe)

LTV do 60%

( WR+3,00% )

8,21%

LTV od 60,01% do 80%

( WR+3,10% )

8,31%

LTV od 80,01% do 90%

( WR+3,95% )

9,16%

Aktualny wskaźnik referencyjny

WIBOR 6M z dnia 31-05-2024

5,86%

Oprocentowanie okresowo stałe – oprocentowanie stałe przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu. W dalszym okresie kredytowania oprocentowanie

kredytu będzie zmienne, chyba że Strony w aneksie do umowy kredytu uzgodnią nową stałą stopę procentową na kolejny 60-miesięczny okres

kredytowania.

Do umowy o kredyt hipoteczny przyjmuje się oprocentowanie okresowo stałe wskazane w formularzu Informacyjnym , (jeżeli Klient w okresie ważności formularza informacyjnego złoży wniosek o zawarcie ww. umowy o kredyt hipoteczny). Oprocentowanie wskazane w formularzu informacyjnym może odbiegać od oprocentowania wskazanego w Cenniku. W przypadku wniosku o zmianę oprocentowania zmiennego na okresowo stałe obowiązuje oprocentowanie z cennika, z dnia złożenia tego wniosku.


Oprocentowanie zmienne występujące po okresie oprocentowania okresowo stałego stanowi sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży Banku,

przy czym w przypadku gdy wskaźnik referencyjny WIBOR 6M przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie

równe wysokości marży Banku.


Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (WR) zmienia się w cyklach 6-miesięcznych, w tym samym dniu miesiąca, w którym zostanie zawarta umowa kredytu lub jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie występuje - w ostatnim dniu tego miesiąca i przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, tj. podmiotem, który sprawuje kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. Informację na temat wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M można uzyskać na stronie internetowej GPW Benchmark.

Do umowy o kredyt hipoteczny przyjmuje się marżę wskazaną w formularzu informacyjnym, (jeżeli Klient w okresie ważności formularza informacyjnego złoży wniosek o zawarcie ww. umowy o kredyt hipoteczny). Marża wskazana w formularzu informacyjnym może odbiegać od marży wskazanej w Cenniku.


Jak interpretować warunki oferty kredytów hipotecznych Millennium Banku?


Decydując się na wariant II będziemy zobowiązani oprócz posiadania konta ROR przelewać wynagrodzenie od pracodawcy w minimalnej wysokości określonej w decyzji kredytowej. Będzie to 80% przyjętego dochodu do zdolności kredytowej. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą wystarczy jak będziemy przelewać co miesiąc z konta firmowego na konto w Millennium.Poniższa tabela przedstawia oprocentowanie już z uwzględnioną w/w obniżką


Kwota kredytu/pożyczki w PLN w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (LTV)

Oprocentowanie zmienne występujące po

okresie oprocentowania okresowo

stałego.

Oprocentowanie stałe

0-60,00 %

( WR+ 2,50% )

7,71%

60,01-80,00 %

( WR+ 2,60% )

7,81%

80,01-90,00 %

( WR+ 3,45% )

8,66%

Oferta dostępna dla Kredytobiorców którzy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki łącznie:

-są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto,

-są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium i wykonają za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę min 500 PLN miesięcznie.


Brak spełnienia powyższych warunków powoduje wzrost oprocentowania +0,5pp.


Weryfikacja spełniania warunków cross-sell (dotyczy aktualnej oferty) następuje w okresach 6-miesięcznych licząc od dnia podpisania Umowy kredytu, zaś kredytobiorcy zobowiązani są do spełnienia wszystkich warunków w każdym miesiącu w danym 6-miesiecznym cyklu weryfikacji.

W przypadku, gdy ostatni dzień okresu weryfikacji przypada w miesiącu kalendarzowym, w którym nie występuje dzień odpowiadający zawarciu Umowy, ostatnim dniem okresu weryfikacji jest ostatni dzień tego miesiąca. Pierwsza weryfikacja nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym zawarta została Umowa, z zastrzeżeniem, że jeśli nie został uruchomiony kredyt lub pierwsza jego transza – w takiej sytuacji pierwsza weryfikacja nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia, w którym została zawarta Umowa, a do badania zostanie uwzględnionych 6 ostatnich miesięcy


Jaki wkład własny potrzebuję do kredytu hipotecznego w Millennium Bank?


Maksymalna, możliwa do otrzymania kwota kredytu hipotecznego progi wartości nieruchomości uwzględniane do ustalenia LTV:


a) 900.000 zł - w lokalizacjach powyżej 250.000 mieszkańców tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot),

b) 650.000 zł - dla pozostałych lokalizacji.


Przykład - klient kupuje mieszkanie we Wrocławiu. Wartość zabezpieczenia to 900 tys. zł. Maksymalna kwota kredytu policzona wg. nowych zasad: 90% * próg dla Wrocławia 900 tys. = 810 tys.


Dlaczego warto wybrać Bank Millennium?


Bank Millennium to sprawdzony partner w finansowaniu nieruchomości, z wieloletnim doświadczeniem i szeroką gamą produktów finansowych. Nasza oferta kredytu hipotecznego na czerwiec 2024 to doskonała okazja, aby zrealizować marzenia o własnym domu na korzystnych warunkach.


Jak złożyć wniosek?


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć proces aplikacji. Nasi doświadczeni doradcy są do Twojej dyspozycji, aby pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania i przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy uzyskania kredytu.


Jak propozycja Millennium wypada na tle innych banków


Oferta banku ma swoje plusy i minusy. Na spotkaniu dokładnie omówimy wszystkie aspekty tej propozycji. Obiektywie porównamy ją z innymi.
Zarezerwuj online termin spotkania

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page