top of page

Wakacje kredytowe w pigułce

Zaktualizowano: 7 wrz 2022

Nowe wakacje kredytowe wprowadza ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Będą mogły z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy wchodzą w życie 29 lipca. Pierwsza rata, którą można zawiesić przypadnie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z wakacji od kredytu na maksymalnie 8 miesięcy.


Kto może się starać o zawieszenie rat?

Każdy, kto zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie. Uwaga! Z wakacji możesz skorzystać tylko dla jednego kredytu.


Na jaki okres można zawiesić spłatę?

Możesz zawiesić spłatę maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to: sierpień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.


Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące

  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące

  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale


Ile to kosztuje?

Wakacje kredytowe są bezpłatne to znaczy, że zawieszona zostaje spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy.


Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

  • Złóż wniosek do banku.

  • Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  • We wniosku musisz wskazać dane: swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres (lub okresy) zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to musisz zamieścić we wniosku też stosowną klauzulę (szczegóły w art. 73 ustawy).

Od kiedy można zawiesić spłatę?

Od dnia doręczenia wniosku do banku na okres w nim wskazany. Ma on 21 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i wskazanie wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Ważne! Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty. Przykładowo: jeżeli wniosek o udzielenie wakacji kredytowych został doręczony do banku 1 sierpnia, a data płatności raty przypada również w tym dniu i konsument wskazuje we wniosku, że chce zawiesić już spłatę raty sierpniowej – to bank powinien ją zawiesić.


Co po zakończeniu wakacji?

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie zostają przedłużone o czas zawieszenia spłaty kredytu.


Czy skorzystanie z wakacji jest opłacalne dla nas?

W czasie wyższych kosztów utrzymania gospodarstw domowych i rosnących stóp procentowych, które przekładają się na wysokość rat kredytów, wakacje kredytowe to duża ulga dla kredytobiorców i ich rodzin. Skorzystanie z nich pozwala nie tylko ograniczyć koszty obsługi kredytu hipotecznego przy wysokich stopach procentowych, ale również przeznaczyć zaoszczędzone środki z rat na nadpłatę kredytu lub tzw. „poduszkę finansową” na trudne czasy. Dlatego istotne jest, by unikać przeznaczania tych środków na bieżącą konsumpcję, a wykorzystać je choćby do nadpłaty kredytu, dzięki czemu obciążenia finansowe już po wakacjach kredytowych mogą być niższe – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pamiętaj o tym, że…

  • Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. Za okres wakacji nie zapłacisz odsetek.


  • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.


  • Wakacje kredytowe nie spowodują, że wstrzymamy wypłatę transz kredytu, chyba że złożysz taki wniosek.


  • Jeżeli korzystasz ze standardowych wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty jednej raty kredytu raz w roku), to gdy złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, skrócimy czas trwania standardowych wakacji.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekaże bank do Biura Informacji Kredytowej S.A. Jednak nie wpłynie to negatywnie na scoring.


WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie. Tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez Prezydenta Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest datowana na 7 lipca 2022 roku, ale została podpisana przez Prezydenta 14 lipca. Oznacza to, że wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku – po 14 dniach tzw. vacatio legis.


Prawie co czwarty kredytobiorca w Polsce może skorzystać z wakacji kredytowych

Z ustawowych wakacji kredytowych mogą skorzystać wszyscy uprawnieni, spłacający kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe. Z analizy BIK wynika, że jest to blisko 3,5 mln osób, czyli 83,8% kredytobiorców, posiadających kredyty mieszkaniowe. Z przeprowadzonego w lipcu br. badania opinii wynika, że 2/3 osób posiadających kredyt hipoteczny chciałoby skorzystać z przywileju odroczenia spłaty rat kredytowych nie tylko w sytuacji problemów z ich spłatą, ale także bez takiego powodu. Są też takie osoby, które nadpłacają kredyty - wolą spłacać kapitał, a nie chcą płacić rosnących odsetek.

Z ustawowych wakacji kredytowych może skorzystać 3,41 mln osób, czyli 83,8% kredytobiorców, posiadających złotowe kredyty mieszkaniowe. Jest to jednocześnie prawie co czwarta (23,3%) osoba w grupie wszystkich kredytobiorców.

Wakacjami kredytowymi może być objętych aż ponad połowa (54%) łącznego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów w Polsce.

- W czerwcu br. wszyscy kredytobiorcy łącznie spłacili raty kapitałowe i odsetkowe z tytułu nieopóźnionego zadłużenia w wysokości 8,9 mld zł. Z tej kwoty 3,33 mld zł spłacili kredytobiorcy, którzy mogą skorzystać z odroczenia rat kredytów mieszkaniowych. Oznacza to, że gdyby wszyscy uprawnieni skorzystali z tego przywileju, to do banków z tytułu rat i odsetek wpłynęłaby miesięcznie kwota niższa o 37% - mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, SGH.


Na dzień 30 sierpnia 2022 r. sektor bankowy zaraportował do bazy BIK 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 228 mld zł. Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5% spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58% ich wartości do spłaty. Co ciekawe, przeciętnie korzystający z wakacji mają bardzo wysoki scoring BIK na poziomie 83,4 punktów na 100. Czytaj więcej...Ważne! Nie czekaj do ostatniej chwili z zawieszeniem rat!

Na przykład — jeśli klient ma włączone ustawowe wakacje kredytowe od 1 sierpnia, to za okres od 15 lipca (termin zapadalności raty) do 30 lipca bank naliczy mu odsetki, które pobiera po zakończeniu wakacji (przy pierwszej racie po zakończeniu wakacji) lub w trakcie wakacji, gdy klient nadpłaca kredyt.Pytania i odpowiedzi


Czy zapłacę prowizję za wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Wniosek jest bezpłatny. Złożysz go samodzielnie w swoim serwisie transakcyjnym lub w wybranej placówce.

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu jednocześnie dla wszystkich moich kredytów hipotecznych?

Czy muszę zawrzeć aneks do umowy lub podpisać jakiś inny dokument?

Czy są jakieś warunki, które muszę spełnić, aby móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu bez pozostałych współkredytobiorców?

Czy wydłuży się okres kredytowania?

Mam kredyt hipoteczny w CHF. Czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Na ile mogę zawiesić spłaty rat kredytu?

Czy dla każdej raty muszę złożyć osobny wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek w placówce mFinanse lub w placówce brokerskiej?

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli mam stałe oprocentowanie dla mojego kredytu?

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli kredyt jest uruchomiony częściowo?

Czy w trakcie tzw. ustawowych wakacji kredytowych mogę uruchomić kolejną transzę kredytu?

Co jeśli złożę wniosek po dacie płatności raty w danym miesiącu? Czy mam możliwość zawieszenia spłaty wstecz?

Czy mogę nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt w trakcie zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek w aplikacji mobilnej lub na mLinii?

Czy jeżeli mam stałe oprocentowanie na 5 lat to jego okres wydłuży się o okres zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie, jeśli mam zaległe raty na kredycie hipotecznym?

Czy jeśli mam kredyt udzielony na maksymalny okres kredytowania, to czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

Kiedy zobaczę zmianę w harmonogramie kredytu?