top of page

Wakacje kredytowe w pigułce

Zaktualizowano: 7 wrz 2022

Nowe wakacje kredytowe wprowadza ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Będą mogły z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy wchodzą w życie 29 lipca. Pierwsza rata, którą można zawiesić przypadnie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z wakacji od kredytu na maksymalnie 8 miesięcy.


Kto może się starać o zawieszenie rat?

Każdy, kto zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie. Uwaga! Z wakacji możesz skorzystać tylko dla jednego kredytu.


Na jaki okres można zawiesić spłatę?

Możesz zawiesić spłatę maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to: sierpień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.


Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale


Ile to kosztuje?

Wakacje kredytowe są bezpłatne to znaczy, że zawieszona zostaje spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy.


Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

 • Złóż wniosek do banku.

 • Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 • We wniosku musisz wskazać dane: swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres (lub okresy) zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to musisz zamieścić we wniosku też stosowną klauzulę (szczegóły w art. 73 ustawy).

Od kiedy można zawiesić spłatę?

Od dnia doręczenia wniosku do banku na okres w nim wskazany. Ma on 21 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i wskazanie wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Ważne! Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty. Przykładowo: jeżeli wniosek o udzielenie wakacji kredytowych został doręczony do banku 1 sierpnia, a data płatności raty przypada również w tym dniu i konsument wskazuje we wniosku, że chce zawiesić już spłatę raty sierpniowej – to bank powinien ją zawiesić.


Co po zakończeniu wakacji?

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie zostają przedłużone o czas zawieszenia spłaty kredytu.


Czy skorzystanie z wakacji jest opłacalne dla nas?

W czasie wyższych kosztów utrzymania gospodarstw domowych i rosnących stóp procentowych, które przekładają się na wysokość rat kredytów, wakacje kredytowe to duża ulga dla kredytobiorców i ich rodzin. Skorzystanie z nich pozwala nie tylko ograniczyć koszty obsługi kredytu hipotecznego przy wysokich stopach procentowych, ale również przeznaczyć zaoszczędzone środki z rat na nadpłatę kredytu lub tzw. „poduszkę finansową” na trudne czasy. Dlatego istotne jest, by unikać przeznaczania tych środków na bieżącą konsumpcję, a wykorzystać je choćby do nadpłaty kredytu, dzięki czemu obciążenia finansowe już po wakacjach kredytowych mogą być niższe – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pamiętaj o tym, że…

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. Za okres wakacji nie zapłacisz odsetek.


 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.


 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że wstrzymamy wypłatę transz kredytu, chyba że złożysz taki wniosek.


 • Jeżeli korzystasz ze standardowych wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty jednej raty kredytu raz w roku), to gdy złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, skrócimy czas trwania standardowych wakacji.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekaże bank do Biura Informacji Kredytowej S.A. Jednak nie wpłynie to negatywnie na scoring.


WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie. Tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez Prezydenta Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest datowana na 7 lipca 2022 roku, ale została podpisana przez Prezydenta 14 lipca. Oznacza to, że wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku – po 14 dniach tzw. vacatio legis.


Prawie co czwarty kredytobiorca w Polsce może skorzystać z wakacji kredytowych

Z ustawowych wakacji kredytowych mogą skorzystać wszyscy uprawnieni, spłacający kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe. Z analizy BIK wynika, że jest to blisko 3,5 mln osób, czyli 83,8% kredytobiorców, posiadających kredyty mieszkaniowe. Z przeprowadzonego w lipcu br. badania opinii wynika, że 2/3 osób posiadających kredyt hipoteczny chciałoby skorzystać z przywileju odroczenia spłaty rat kredytowych nie tylko w sytuacji problemów z ich spłatą, ale także bez takiego powodu. Są też takie osoby, które nadpłacają kredyty - wolą spłacać kapitał, a nie chcą płacić rosnących odsetek.

Z ustawowych wakacji kredytowych może skorzystać 3,41 mln osób, czyli 83,8% kredytobiorców, posiadających złotowe kredyty mieszkaniowe. Jest to jednocześnie prawie co czwarta (23,3%) osoba w grupie wszystkich kredytobiorców.

Wakacjami kredytowymi może być objętych aż ponad połowa (54%) łącznego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów w Polsce.

- W czerwcu br. wszyscy kredytobiorcy łącznie spłacili raty kapitałowe i odsetkowe z tytułu nieopóźnionego zadłużenia w wysokości 8,9 mld zł. Z tej kwoty 3,33 mld zł spłacili kredytobiorcy, którzy mogą skorzystać z odroczenia rat kredytów mieszkaniowych. Oznacza to, że gdyby wszyscy uprawnieni skorzystali z tego przywileju, to do banków z tytułu rat i odsetek wpłynęłaby miesięcznie kwota niższa o 37% - mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, SGH.


Na dzień 30 sierpnia 2022 r. sektor bankowy zaraportował do bazy BIK 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 228 mld zł. Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5% spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58% ich wartości do spłaty. Co ciekawe, przeciętnie korzystający z wakacji mają bardzo wysoki scoring BIK na poziomie 83,4 punktów na 100. Czytaj więcej...Ważne! Nie czekaj do ostatniej chwili z zawieszeniem rat!

Na przykład — jeśli klient ma włączone ustawowe wakacje kredytowe od 1 sierpnia, to za okres od 15 lipca (termin zapadalności raty) do 30 lipca bank naliczy mu odsetki, które pobiera po zakończeniu wakacji (przy pierwszej racie po zakończeniu wakacji) lub w trakcie wakacji, gdy klient nadpłaca kredyt.Pytania i odpowiedzi


Czy zapłacę prowizję za wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Wniosek jest bezpłatny. Złożysz go samodzielnie w swoim serwisie transakcyjnym lub w wybranej placówce.

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu jednocześnie dla wszystkich moich kredytów hipotecznych?

Czy muszę zawrzeć aneks do umowy lub podpisać jakiś inny dokument?

Czy są jakieś warunki, które muszę spełnić, aby móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu bez pozostałych współkredytobiorców?

Czy wydłuży się okres kredytowania?

Mam kredyt hipoteczny w CHF. Czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Na ile mogę zawiesić spłaty rat kredytu?

Czy dla każdej raty muszę złożyć osobny wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek w placówce mFinanse lub w placówce brokerskiej?

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli mam stałe oprocentowanie dla mojego kredytu?

Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli kredyt jest uruchomiony częściowo?

Czy w trakcie tzw. ustawowych wakacji kredytowych mogę uruchomić kolejną transzę kredytu?

Co jeśli złożę wniosek po dacie płatności raty w danym miesiącu? Czy mam możliwość zawieszenia spłaty wstecz?

Czy mogę nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt w trakcie zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek w aplikacji mobilnej lub na mLinii?

Czy jeżeli mam stałe oprocentowanie na 5 lat to jego okres wydłuży się o okres zawieszenia spłaty kredytu?

Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie, jeśli mam zaległe raty na kredycie hipotecznym?

Czy jeśli mam kredyt udzielony na maksymalny okres kredytowania, to czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

Kiedy zobaczę zmianę w harmonogramie kredytu?

Czy informacja o skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu będzie widoczna w moim BIK?

Czy można nadpłacać kredyt w okresie wakacji kredytowych?

Mam 2 kredyty hipoteczne, każdy z innym współkredytobiorcą. Czy moi współkredytobiorcy będą mogli złożyć wnioski o wakacje kredytowe dla swoich kredytów?

Czy mogę zrezygnować z wniosku po tym, jak go złożę?
Alior bank - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wnioski o Wakacje Hipoteczne na trzeci kwartał 2022 roku przyjmujemy od 29 lipca br. Wnioski na kolejne kwartały będziemy udostępniać w terminach późniejszych. Prosimy, złóż wniosek o Wakacje Hipoteczne najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty. Wniosek możesz złożyć:

 1. w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawyDyspozycje, opinie i potwierdzenia;

 2. w oddziale (nie zrobisz tego w placówce partnerskiej) – w tym celu:

 • zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość,

 • jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, przyjdź ze wszystkimi współkredytobiorcami. Podczas jednej wizyty bankier wprowadzi wniosek do systemu. Jeśli wszyscy współkredytobiorcy nie mogą przyjść razem do oddziału, złóż wniosek w bankowości internetowej Alior Online.

Wskazówki dla osób, które wypełniają wniosek Numer rachunku kredytowego, czyli numer, na który spłacasz raty sprawdzisz:

 • w bankowości internetowej Alior Online w szczegółach rachunku,

 • w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłaty kredytu,

 • w oddziale,

 • podczas kontaktu z infolinią dostępną pod numerem 19 502.
BNP Paribas - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe możesz złożyć na dwa sposoby:

 • w bankowości GOonline

 • w dowolnym oddziale naszego banku (w centrum Klienta)

Jeśli możemy Ci radzić, wybierz bankowość GOonline – pod koniec lipca i na początku sierpnia na pewno sporo Klientów będzie składało wnioski. Poza tym w GOonline nie musisz niczego drukować ani kserować, a potwierdzenie otrzymasz na e-mail lub tradycyjną pocztą. I możesz śledzić status wniosku.


1. Zaloguj się do GOonline 2. Przejdź do kolejnych zakładek Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Wnioski → Wniosek o wakacje kredytowe 3. Wypełnij wniosek o wakacje kredytowe i kliknij "Złóż wniosek" Po wysłaniu wniosku i dokonaniu zawieszenia spłaty Twojego kredytu, wyślemy do Ciebie potwierdzenie – na e-mail lub adres korespondencyjny, który podasz we wnioskuCiti Handlowy - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

 1. przez system bankowości elektronicznej Citibank Online wpisując zgłoszenie w wiadomości. Jak to zrobić:

  • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online

  • Kliknij „Kontakt”

  • Kliknij „Napisz nową wiadomość”

  • Wybierz „Zapytania”-> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” -> „Problemy ze spłatą”

  • W oknie „Wpisz wiadomość”:

   • Wskaż nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone,

   • Wskaż wnioskowany okres zawieszenia umowy ( maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),

   • Wpisz oświadczenia o poniższej treści:

    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.

    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń. • Kliknij „Prześlij”


 1. W formie e-mail na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl:

  • załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub

  • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisując:

   • nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone

   • wnioskowany okres zawieszenia umowy (maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),

   • oświadczenia o poniższej treści:

    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.

    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
 1. listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’,

 2. w oddziale Banku Citi Handlowy.ING Bank Śląski - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe

1. Składasz wniosek Jak udostępnimy wniosek, zaloguj się do Mojego ING i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. 2. Przeczytaj informacje o okresie zawieszenia We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszanej raty. W okresie zawieszenia nie pobieramy rat i nie naliczamy odsetek. Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, w tym kroku dołączysz pełnomocnictwo. 3. Otrzymasz potwierdzenie Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie.


Jeśli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, dołącz do wniosku skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Jeżeli nie możesz wydrukować pełnomocnictwa, przepisz ręcznie treść ze wzoru.
mBank - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? 29 lipca br. (w godzinach przedpołudniowych) udostępnimy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe). Jak możesz złożyć wniosek:

 • zrobisz to w serwisie transakcyjnym. Zaloguj się na swoje konto, wybierz Pomoc > Inna sprawa, wpisz w wyszukiwarce „Wsparcie w spłacie kredytów” lub

 • idź do wybranej placówki mBanku – wniosek złoży dla Ciebie nasz doradca.


Millennium Bank - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


1. Gdy udostępnimy wniosek, zaloguj się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.


Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.


2. Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu.


3. Spłatę Twojego kredytu zawiesimy z dniem, w którym otrzymamy wniosek, a w ciągu 21 dni przekażemy Ci potwierdzenie zawieszenia spłaty.


Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.


Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez Millenet mogą złożyć wszyscy Klienci Banku Millennium, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Eurobank. Wniosek dostępny jest również w naszych placówkach.Pekao SA - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wniosek możesz złożyć:

 • w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay,

 • w oddziale naszego banku.

Wkrótce przekażemy więcej informacji.PKO BP - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wniosek o rządowe wakacje kredytowe już od 29.07. br. w serwisie internetowym iPKO.

 • Pamiętaj, że w każdym okresie musisz złożyć oddzielny wniosek. Kolejny wniosek możesz złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.

 • Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem złożenia w banku wniosku (nie dotyczy wniosków złożonych przed 1.08.2022 r.)

 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:

 • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.

 • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.


 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.

 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu.

 • Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.

 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go – tak, żeby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia.

 • Jeżeli planujesz zawarcie aneksu do umowy, zrób to przed lub po okresie zawieszenia.

 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.


Santander Bank - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe


Wniosek możesz złożyć:

 • w Santander internet (jeśli wniosek nie obejmuje okresu, w którym chcesz zawiesić ratę, skontaktuj się z oddziałem)

 • w oddziale

Przykład:

Zawieszasz ratę na miesiąc.

Jeżeli płatność raty Twojego kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 20 sierpnia. Miesięczny okres zawieszenia spłaty oznacza, że:

 • 20 sierpnia nie pobierzemy raty kredytu,

 • od 20 sierpnia do 19 września nie będziemy naliczać odsetek,

 • najbliższą ratę kredytu zapłacisz 20 września,

 • okres kredytowania wydłużymy o 1 miesiąc,

 • jeżeli masz kredyt z ubezpieczeniem, zapewnij pieniądze na składkę na koncie do obsługi kredytu do 20 sierpnia.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page