top of page
Image by Firmbee.com

Pożyczka hipoteczna

Sposób na duże pieniądze od banku

Ten rodzaj kredytu przeznaczony jest dla osób posiadających nieruchomość we Wrocławiu lub okolicy.
Pożyczka hipoteczna charakteryzuje się długim okresem kredytowania oraz wysokimi dostępnymi kwotami.

Może być przeznaczona na dowolny cel.

Jest niżej oprocentowana niż pożyczka gotówkowa.

Kredyt na budowę domu: Usługi

PRZEZNACZENIE KREDYTU
Ty decydujesz na co przeznaczysz uzyskane pieniądze. Otrzymasz je na konto osobiste i będą do Twojej dyspozycji.

DUŻO POŻYCZASZ. PŁACISZ NISKIE RATY
W odróżnieniu od kredytu gotówkowego niezabezpieczonego, gdzie maksymalny okres kredytowania to 10 lat, pożyczka hipoteczna może być rozłożona nawet na 30 lat. Dzięki temu nawet jeżeli pożyczamy dużą kwotę płacimy niską ratę miesięczną.

 
Zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość. Nie oznacza to jednak, że tracimy jej własność. Udostępniamy jedynie możliwość wpisania hipoteki przez bank w IV dziale Księgi Wieczystej.

CZYM JEST HIPOTEKA?
Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego


 

Wysokość kredytu

Do 80% wartości nieruchomości

Oszczędność pieniędzy

Niskie oprocentowanie

Okres spłaty

Nawet na 30 lat

Przydatne dokumenty

Kosztorys remontu

Wzór umowy pożyczki hipotecznej

Wzór zaświadczenia o dochodzie

Źródła dochodów

Akceptowalne

 • Umowa o pracę

 • Umowa o pracę na zastępstwo

 • Kontrakt menedżerski

 • Mianowanie

 • Umowa zlecenie

 • Umowa o dzieło Najem Dzierżawa Emerytura

 • Renta Zasiłek przedemerytalny

 • Działalność gospodarcza

 • Dywidendy

 • Stypendium

 • Gospodarstwo rolne

 • Działy specjalnej produkcji rolnej

 • Wykonywanie zawodu marynarza

 • Dochód z tytułu świadczenia posługi duszpasterskiej

Masz pytanie?

Nieakceptowalne

 • Zasiłek dla bezrobotnych

 • Zasiłek opiekuńczy, wychowawczy, rehabilitacyjny, chorobowy

 • Renta za okres krótszy niż okres kredytowania

 • Zyski ze sprzedaży akcji

 • Umowa na okres próbny

 • Umowa na czas wykonywania pracy

 • Dochód z roli w przypadku gruntów w dzierżawie

 • Dochód z działalności prowadzonej za granicą

 • Świadczenia wychowawczego 500+

 • Zatrudnienia gdy wnioskodawca znajduje się w okresie wypowiedzenia lub na urlopie wychowawczym

 • Dochodów ze spółki, w której wnioskodawca występuje jako komandytariusz

 • Dochodów przyszłych

 • Innych świadczeń, które nie mają stałego charakteru

Image by Firmbee.com

Aktualne oferty cenowe

Obecnie mamy 9 banków które oferują pożyczkę hipoteczną. Każdy udziela jej na innych zasadach.

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką hipoteczną lub masz pytanie wypełnij formularz.
Skontaktuję się z Tobą.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page