top of page

Co może być celem kredytu mieszkaniowego?

1. Przedmiotem kredytowania może być:

· nieruchomość mieszkalna: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny,

· nieruchomość rekreacyjna: dom letniskowy, działka rekreacyjna,

· działka budowlana z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego,

· nieruchomość rolna – siedliskowa,

· garaż / miejsce postojowe - pod warunkiem, że jest przedmiotem kredytowania wraz z nieruchomością mieszkalną lub zabezpieczenie zostanie ustanowione na nieruchomości mieszkalnej.

 

2. Kredyt hipoteczny/mieszkaniowy jest udzielany na sfinansowanie:

· budowy, dokończenia budowy, wykończenia, remontu, modernizacji lub rozbudowy domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, garażu,

· adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe,

· nabycia wybudowanego domu jednorodzinnego lub letniskowego, wybudowanego lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, garażu/miejsca postojowego, działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, działki rekreacyjnej, nieruchomości rolno – siedliskowej, spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego,

· przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo odrębnej własności,

· wykupu mieszkania komunalnego lub zakładowego,

· spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji,

· spłaty kredytów innych niż mieszkaniowe.

bottom of page