top of page

Czy singiel który wziął kredyt samodzielnie może zamieszkać w tym mieszkaniu z partnerem?

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Czy singiel który wziął kredyt samodzielnie może zamieszkać w tym mieszkaniu z partnerem?

Jeśli taka osoba nie prowadziła z kredytobiorcą w ciągu ostatnich 12 przed udzieleniem kredytu wspólnego gospodarstwa domowego oraz nie ma z nim wspólnego dziecka lub jeśli prowadzenie wspólnego gospodarstwa tej osoby z kredytobiorcą w dniu udzielania bezpiecznego kredytu nie narusza warunków jego udzielenia, może rozpocząć prowadzenie gospodarstwa w tym lokalu.

bottom of page