top of page
kredyt mieszkaniowy na start doradca kredytowy wrocław.webp

Kredyt mieszkaniowy na Start

Kredyt mieszkaniowy z rządowymi dopłatami

Program Kredyt na Start (nazywany błędnie "Mieszkanie na start 2024") to nowa inicjatywa rządowa Programu Pierwsze Mieszkanie, mająca na celu wsparcie osób i rodzin w zakupie pierwszego mieszkania poprzez oferowanie tanich kredytów mieszkaniowych z dopłatami do rat. Program zastępuje poprzednią inicjatywę, "Bezpieczny Kredyt 2%", i wprowadza nowe zasady kwalifikacji, mające na celu dostosowanie wsparcia do potrzeb osób o niższych dochodach i większych rodzin. Oto pełny opis programu, zawierający wszystkie kluczowe informacje.

Kredyt na budowę domu: Usługi

Uruchomienie i Czas Trwania:

 • Program ma zostać uruchomiony w połowie 2024 roku i będzie dostępny do końca 2025 roku.

 • Budżet programu przewiduje możliwość udzielenia około 50 tys. kredytów w 2024 roku.

 

Beneficjenci:

 • Program jest otwarty dla singli, osób żyjących w nieformalnych związkach oraz małżeństw, zarówno z dziećmi, jak i bez.

 • Limit wiekowy dla singli wynosi 35 lat, nie ma limitu wiekowego dla osób z co najmniej jednym dzieckiem.

 • Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).

 • Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

 • Dwie osoby:

  • łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;

  • wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat).

 • Osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (kredyt konsumencki, obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków)

 

Kryteria Dochodowe:

 • Miesięczne zarobki brutto uprawniające do skorzystania z programu to:

  • 10 000 zł dla singli,

  • 18 000 zł dla 2-osobowych gospodarstw domowych,

  • 23 000 zł dla 3-osobowych gospodarstw domowych,

  • 28 000 zł dla 4-osobowych gospodarstw domowych,

  • 33 000 zł dla 5-osobowych i większych gospodarstw domowych.

 

Przekroczenie limitów nie oznaczać będzie wykluczenia z programu – dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy. 

Warunki Kredytowania:

 • Program umożliwia uzyskanie kredytu na zakup pierwszego mieszkania, z wyjątkiem rodzin wielodzietnych, które mogą finansować również kolejną nieruchomość.

 • Nie ma określonego limitu kwoty kredytu ani limitów cenowych mieszkań.

 • Dopłaty do rat kredytowych mają obniżyć oprocentowanie do 0-1,5%, z największymi dopłatami dla rodzin wielodzietnych.

  • Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

  • Maksymalne kwoty kredytu, które mogą kwalifikować się do dopłat, zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym i są następujące:

   • 1 osoba: 200 000 zł

   • 2 osoby: 400 000 zł

   • 3 osoby: 450 000 zł

   • 4 osoby: 500 000 zł

   • 5 osób: 600 000 zł

   • Za każdą kolejną osobę powyżej pięciu: limit zwiększa się o 100 000 zł

 

Ograniczenia i Uwarunkowania:

 • Skomplikowane zasady przystąpienia do programu, wymagające spełnienia wielu warunków.

 • Dopłaty dotyczą tylko określonych kwot kapitału kredytu, co oznacza, że część kredytu może być oprocentowana na standardowych warunkach.

 • Krótki czas trwania programu może wpłynąć na rynek mieszkaniowy, potencjalnie prowadząc do wzrostu cen.

 

Dodatkowe Informacje:

 • W przypadku przekroczenia limitów dochodowych, możliwe jest skorzystanie z programu, ale wysokość dopłaty zostanie zmniejszona.

 • Program szczególnie wspiera rodziny wielodzietne, oferując im największe dopłaty i możliwość finansowania zakupu kolejnego mieszkania.

Program Kredyt mieszkaniowy na Start (potocznie zwany "Mieszkanie na start 2024") został zaprojektowany tak, aby umożliwić szerszy dostęp do finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych, szczególnie dla osób i rodzin, które dotychczas mogły napotkać trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego na rynkowych warunkach. Poniżej szczegółowo omówiono warunki kredytowania w ramach tego programu:

 

1. Zakup Pierwszego Mieszkania:

 • Głównym celem programu jest umożliwienie beneficjentom zakupu ich pierwszego mieszkania lub domu, co ma na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób, które nie posiadają własnej nieruchomości.

 • Wyjątek stanowią rodziny wielodzietne, dla których program przewiduje możliwość finansowania zakupu kolejnej nieruchomości. Jest to rozwiązanie mające na celu wsparcie rodzin o zwiększonych potrzebach mieszkaniowych, które wymagają więcej przestrzeni z powodu większej liczby członków gospodarstwa domowego.

 

2. Brak Limitów Kwotowych i Cenowych:

 • Program nie narzuca górnych limitów kwoty kredytu, co oznacza, że beneficjenci mogą ubiegać się o finansowanie dostosowane do wartości nieruchomości, która ich interesuje, bez obaw o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty kredytu.

 • Ponadto, brak jest również limitów cenowych mieszkań, co daje większą swobodę w wyborze nieruchomości na różnorodnych rynkach mieszkaniowych, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

 

3. Dopłaty do Rat Kredytowych:

 • Kluczowym elementem programu są dopłaty do rat kredytowych, które mają na celu znaczne obniżenie oprocentowania kredytów, nawet do 0-1,5%. Jest to istotne wsparcie, które może znacząco obniżyć miesięczne obciążenie finansowe beneficjentów.

 • Największe dopłaty przewidziane są dla rodzin wielodzietnych, co odzwierciedla dążenie programu do szczególnego wsparcia tych gospodarstw domowych. Dopłaty te mają na celu zredukowanie kosztu kredytu do minimum, w niektórych przypadkach nawet do 0%, co czyni zakup nieruchomości znacznie bardziej dostępnym dla rodzin z większą liczbą dzieci.

 

Te warunki kredytowania w programie Pierwsze mieszkanie - kredyt mieszkaniowy na start mają na celu stworzenie bardziej inkluzywnego i dostępnego systemu wsparcia, który umożliwi szerszej grupie beneficjentów realizację marzeń o własnym mieszkaniu, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń finansowych związanych z obsługą kredytu hipotecznego.

 • Od kiedy będzie można składać wnioski o kredyt mieszkaniowy #naStart?
  Planowane wejście w życia programu to druga połowa 2024 r.
 • Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart objęta dopłatami do rat jest uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego kredytobiorcy i wynosi: • dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 200 tys. zł, • dla 2-osobowego 400 tys. zł, • dla 3-osobowego 450 tys. zł, • dla 4-osobowego 500 tys. zł, • dla 5-osobowego 600 tys. zł. Dziecko wliczane jest jako osoba w gospodarstwie domowym (np. gospodarstwo 2-osobowe to może być para lub samodzielny rodzic z dzieckiem). Przepisy nie wskazują maksymalnej wysokości zaciąganego kredytu hipotecznego w ramach programu kredyt mieszkaniowy #naStart. Wskazane limity kwotowe odnoszą się jedynie do części objętej dopłatami do rat kredytu mieszkaniowego. Będzie istniała zatem możliwość zaciągnięcia kredytu o wyższej wysokości, jednak dopłata do rat obejmie jedynie część kredytu odpowiadającą wskazanym limitom. Przykład: Para z dzieckiem pragnie kupić nieruchomość mieszkalną o wartości 600 tys. zł z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego #naStart. Nie posiadają wkładu własnego, dlatego potrzebują zaciągnąć kredyt hipoteczny na kwotę 600 tys. zł z wykorzystaniem opcji gwarancji wkładu własnego. Zgodnie z ustawowymi limitami preferencyjne oprocentowanie (Zobacz pytanie: Ile wynosi stopa oprocentowania w kredycie mieszkaniowym #naStart?) obejmie kwotę 450 tys. zł, natomiast pozostałe 150 tys. zł zostanie oprocentowanie zgodnie ze standardową ofertą banku kredytującego. Przykład: Para z dzieckiem pragnie kupić nieruchomość mieszkalną o wartości 600 tys. zł z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego #naStart. Posiadają oni 150 tys. zł, które chcą wnieść jako wkład własny. Para może zakupić tę nieruchomość korzystają z preferencyjnego oprocentowania kredytu do kwoty 450 tys. zł, natomiast pozostałą kwotę wnieść jako wkład własny. Uwaga: Kupujesz nieruchomość w mieście wojewódzkim? Zobacz pytanie: Czy nieruchomości w większych miastach obejmują jakieś specjalne zasady?
 • Jakie będzie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart?
  System dopłat będzie obniżał wysokość raty do wysokości odpowiadającej oprocentowaniu: • 1,5% w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko; • 1% w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi jedno dziecko; • 0,5 % w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje dzieci; • 0% w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi troje albo więcej dzieci.
 • Czy warunki kredytu mieszkaniowego #naStart zmienią się, kiedy w naszej rodzinie pojawi się kolejne dziecko?
  Nie, urodzenie kolejnego dziecka nie wpływa na wysokość dopłaty do rat ustalonej na dzień ubiegania się o kredyt.
 • Czy program kredyt mieszkaniowy #naStart przewiduje limit ceny m2 kupowanej nieruchomości lub limit wysokości transakcji?
  Nie, program nie przewiduje limitu ceny m2 kupowanej nieruchomości mieszkalnej. Nie wskazuje się również maksymalnej kwoty wkładu własnego ani maksymalnej kwoty zaciąganego kredytu hipotecznego (z zachowaniem zasad dotyczących maksymalnej wysokości części kredytu, do której obliczana jest dopłata do rat – zobacz pytanie: Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?). Co za tym idzie, nie ma również maksymalnej kwoty, w której musi zamknąć się transakcja.
 • Dlaczego nie zdecydowano się na limit ceny za m2?
  Projektodawca nie zdecydował się na wprowadzenie limitu ceny m2, ponieważ nie chce narzucać potencjalnemu kredytobiorcy nieruchomości, jej standardu, czy lokalizacji. Ponadto nie istnieje obecnie wystarczająco precyzyjny instrument monitorujący, w oparciu o który możliwe byłoby oparcie takich limitów. Instrument taki zostanie wprowadzony łącznie z kredytem mieszkaniowym #naStart (Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami – w skrócie Portal DOM), jednak konieczny będzie czas, by osiągnął on swoją pełną funkcjonalność.
 • Czy nieruchomości w większych miastach obejmują jakieś specjalne zasady?
  W przypadku zakupu nieruchomości położonej na terenie województwa lub miasta (w przypadku miast warunek odnosiłby się do największych rynków mieszkaniowych, tj. miast o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys.), dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest: • co najmniej 25% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju – to maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego objęta dopłatami oraz limit dochodu brutto podwyższa się o 10%, • co najmniej 50% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju – to maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego objęta dopłatami oraz limit dochodu brutto podwyższa się o 20%. Wynika to ze specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego, na którym ceny mieszkań w pojedynczych lokalizacjach znacząco odbiegają od średniej. Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli kupić na nich mieszkanie z nowym kredytem przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej jak w reszcie kraju. Miasta, w których wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest obecnie wyższa o co najmniej 25% od średniej krajowej to Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław. Natomiast miastem, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50% od średniej krajowej, jest Warszawa.
 • Na jaki cel będzie można zaciągnąć kredyt mieszkaniowy #naStart?
  Kredyt mieszkaniowy jako kredyt hipoteczny będzie mógł zostać udzielony wyłącznie w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z: • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu; • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem (rynek wtórny i pierwotny); • realizacją inwestycji mieszkaniowej w formule kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy; • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym stanowiących wkład budowlany, z wykończeniem tego lokalu albo tego domu. Kredyt mieszkaniowy jako kredyt konsumencki będzie mógł zostać udzielony wyłącznie w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z: • partycypacją w SIM/TBS, • wkładem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej. Udzielenie kredytu mieszkaniowego na inne cele niż wymienione powyżej (np. na samo wykończenie/remont nieruchomości, na zakup samej nieruchomości gruntowej) nie będzie możliwe.
 • Czy będę mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego na nieruchomość o dowolnej wielkości?
  Powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego będzie limitowana, natomiast przekroczenie wskazanego limitu nie oznacza automatycznego wykluczenia z programu, a jedynie zmniejszenie przysługującej dopłaty. Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielonego jako kredyt hipoteczny pomniejsza się o 50 zł za każdy m2 przekroczenia. Limit ten określany będzie sumą liczby 25 i iloczynu liczby 25 oraz liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy (wzór: 25 + 25 x liczba os.). Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego tak rozumiany kalkulacyjny limit powierzchniowy określono na poziomie 50 m2 i jest on podwyższony o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego. Przykład: Para chce zakupić nieruchomość o powierzchni 85 m2. Zgodnie ze wzorem, limit nieruchomości dla pary bez dzieci wynosi 75 m2 (25 + 25 x 2). Oznacza to, że przekroczenie wynosi 10 m2. Każdy m2 oznacza dopłatę mniejszą o 50 zł, czyli w tym wypadku dopłata będzie niższa o 500 zł (10 m2 x 50 zł). Limit powierzchniowy nie obowiązuje w przypadku budowy domu, a jedynie jego zakupu.
 • Dlaczego wprowadzono limit powierzchniowy nieruchomości?
  Celem przepisu jest takie sparametryzowanie instrumentu dopłat, aby pomagał on w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.
 • Zrobiono na mnie cesję umowy deweloperskiej, czy będę mógł zaciągnąć kredyt mieszkaniowy #naStart?
  Nie, kredyt mieszkaniowy jako kredyt hipoteczny nie zostanie udzielony, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177), lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy. Nie ma przy tym znaczenia kto dokonał wspomnianej cesji.
 • Czy będę mógł sprzedać mieszkanie kupione z pomocą programu zanim minie 10 lat? Co się stanie jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty?
  W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytu mieszkaniowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Dopłaty do rat uzyskane przed dniem sprzedaży nieruchomości nie podlegają zwrotowi.
 • Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu będzie można wynająć zanim minie 10 lat?
  Rozwiązania określone w programie skierowane są do osób, które planują kupno lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (albo jego budowę), celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat, wygasają one z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat, a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy. Program nie przewiduje wyjątków od tej reguły.
 • Czy kredytem mieszkaniowym #naStart będzie można sfinansować, oprócz zakupu mieszkania, również zakup miejsca postojowego?
  Kredytem mieszkaniowym #naStart można będzie sfinansować zakup lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym jako prawem do wyłącznego korzystania w ramach udziałów w nieruchomości wspólnej (użytkowanie części nieruchomości wspólnej na zasadzie quoad usum – podział do korzystania), które zostanie wpisane w księdze wieczystej założonej dla lokalu mieszkalnego. Przepisy ustawy nie wykluczają możliwości nabycia garażu czy miejsca postojowego stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż lub hala garażowa, w której znajduje się miejsce postojowe mają załażoną osobną księgę wieczystą), które zostaną sfinansowane ze środków własnych lub kredytem innym niż kredyt mieszkaniowy #naStart. Kredytobiorca ma także prawo do nabycia części nieruchomości wspólnej na zasadzie quoad usum jak np. prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w nieruchomości wspólnej po zawarciu umowy o kredyt mieszkaniowy. Wówczas takie prawo zostanie ujawnione w księdze wieczystej założonej dla lokalu mieszkalnego. W przypadku zakupu takiego miejsca postojowego po udzieleniu kredytu mieszkaniowego, jego finansowanie kredytobiorca musiałby pokryć ze środków własnych. Nie dojdzie wówczas do naruszenia przepisów projektowanej ustawy, a w konsekwencji do utraty dopłat do rat.
 • Kto będzie mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Z kredytu mieszkaniowego #naStart będzie mogła skorzystać osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Polski albo poza terytorium Polski, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą. W przypadku samodzielnego zaciągnięcia kredytu jako kredytu hipotecznego przez singla, osoba musi spełniać kryterium wieku – do ukończenia 35 lat (warunek nie obowiązuje w przypadku kredytu konsumenckiego). W dniu udzielenia kredytu (ani przed tym dniem) kredytobiorca nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Czy obcokrajowiec może skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Tak, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Ustawa nie wyklucza z udziału w programie obcokrajowców, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe prowadzone jest poza terytorium Polski to obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie kredytu mieszkaniowego wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. Kredyt jest udzielany wyłącznie w złotych polskich co oznacza, że i dochód kredytobiorcy musi być uzyskiwany w tej walucie. Obcokrajowiec skorzysta zatem z programu jeżeli pracuje w Polsce i płaci w niej podatki. Należy również pamiętać, że obcokrajowiec chcący nabyć nieruchomość na terytorium RP, musi posiadać stosowne pozwolenie.
 • Pracuję za granicą i zarabiam w innej walucie niż złoty. Czy będę mógł skorzystać z programu?
  Kredyt #naStart jest udzielany wyłącznie w walucie polskiej. To do banku kredytującego należy decyzja czy udzieli kredytu w złotych osobie zarabiającej w innej walucie. Jednak zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, kredytu hipotecznego udziela się w walucie dochodu.
 • Czy w kredycie mieszkaniowym #naStart obowiązuje limit dochodowy? Co jeśli przekraczam go tylko o 100 zł?
  Tak, obowiązuje następujący limit dochodowy: •7 tys. zł netto dla 1-osobowego gospodarstwa domowego, •13 tys. zł netto dla 2-osobowego gospodarstwa domowego, •16 tys. zł netto dla 3-osobowego gospodarstwa domowego, •19,5 tys. zł netto dla 4-osobowego gospodarstwa domowego, •23 tys. zł netto dla 5-osobowego i większego gospodarstwa domowego. Przekroczenie wskazanego limitu nie wyklucza jednak całkowicie z możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu. Kwota obliczonej dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego zostanie pomniejszona o 50% kwoty przekroczenia wskazanego limitu dochodowego w przypadku singla oraz o 25% kwoty przekroczenia w pozostałych przypadkach. Przykład: Singiel zarabia 9 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi 2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 50% przekroczenia tj. 1 tys. zł. Przykład: Małżeństwo, które posiada jedno dziecko, zarabia wspólnie 18 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi 2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 25% przekroczenia, tj. 500 zł.
 • Co to jest dochód? Z jakiego okresu będzie liczony mój dochód? Czy z tego samego okresu będzie liczona moja zdolność kredytowa?
  Przez dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy należy rozumieć przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), osiągnięty łącznie przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa kredytobiorcy. Pod kątem limitu dochodowego brany będzie pod uwagę dochód osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy. Założenia programu nie wpływają na sposób liczenia zdolności kredytowej przez banki kredytujące – to do nich należeć będzie decyzja, jaki okres wezmą pod uwagę obliczając zdolność.
 • Czy program kredyt mieszkaniowy #naStart przewiduje limit wieku kredytobiorcy?
  W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy #naStart zostanie zaciągnięty (jako kredyt hipoteczny) samodzielnie przez singla prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe, limit wieku wynosi 35 lat. W pozostałych przypadkach (tj. w przypadku co najmniej 2-osobowych gospodarstw domowych), limit wieku nie obowiązuje. Kredyt dla singla będzie mógł zostać udzielony, jeśli nie ukończył on 35 lat na dzień złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy #naStart. Limit ten obowiązuje także małżonka, który samodzielnie stara się o kredyt (Zobacz pytanie: Czy jeśli mój współmałżonek ma/miał już mieszkanie, będę mógł ubiegać się o kredyt mieszkaniowy #naStart samodzielnie?). W przypadku udzielenia kredytu mieszkaniowego jako kredyt konsumencki, limit wieku nie obowiązuje.
 • Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie limitu wieku dla singli?
  Środki budżetowe jakie planujemy przeznaczyć na program nie są nieograniczone. Musimy więc dystrybuować je tak, aby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Tę grupę definiujemy w przedziale wiekowym do 35 lat w przypadku singli, ponieważ jest to okres, w którym najczęściej stabilizuje się sytuacja finansowa i kiedy podejmowane są decyzje o założeniu rodziny. W przypadku osób, które podjęły już decyzję o założeniu rodziny, limit wieku nie obowiązuje.
 • Czym jest „gospodarstwo domowe” z punktu widzenia kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone przez kredytobiorcę samodzielnie albo wspólnie z drugim kredytobiorcą. Do liczby osób należących do gospodarstwa domowego kredytobiorcy należy doliczyć również dzieci kredytobiorcy.
 • Kim jest „dziecko” z punktu widzenia kredytu mieszkaniowego #naStart? Czy mój 20-letni syn jest dzieckiem w rozumieniu ustawy?
  Przez dziecko należy rozumieć dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe albo przez nią przysposobione, będące osobą małoletnią w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933) lub osobą niepełnosprawną.
 • Czy para w związku nieformalnym będzie mogła wspólnie skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Tak, będzie taka możliwość. Są limity dla 2-osobowego gospodarstwa domowego (Zobacz pytania: Czy w kredycie mieszkaniowym #naStart obowiązuje limit dochodowy?, Ile wynosi stopa oprocentowania w kredycie mieszkaniowym #naStart?, Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?).
 • Czy samotny rodzic z dzieckiem będzie mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Tak, będzie taka możliwość. Wskazano limity dla 2-osobowego gospodarstwa domowego oraz wysokość dopłaty obniżającą ratę do wysokości z oprocentowaniem 1% (Zobacz pytania: Czy w kredycie mieszkaniowym #naStart obowiązuje limit dochodowy?, Ile wynosi stopa oprocentowania w kredycie mieszkaniowym #naStart?, Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?)
 • Czy będę mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart wspólnie z moją siostrą/mamą?
  Tak, będzie taka możliwość w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Są limity dla 2-osobowego gospodarstwa domowego (Zobacz pytania: Czy w kredycie mieszkaniowym #naStart obowiązuje limit dochodowy?, Ile wynosi stopa oprocentowania w kredycie mieszkaniowym #naStart?, Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?).
 • Będę chciała zaciągnąć kredyt mieszkaniowy #naStart wspólnie z drugą osobą. Czy oboje musimy być właścicielami kupowanej nieruchomości?
  Tak, oboje kredytobiorcy muszą stać się jedynymi właścicielami kupowanej nieruchomości, a ich udział w tej współwłasności musi być równy (albo być współwłasnością łączną). Zgodnie z obowiązującym prawem dom jednorodzinny staje się własnością właściciela nieruchomości gruntowej, wobec czego przy chęci zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na budowę domu, oboje kredytobiorcy muszą być właścicielami działki.
 • Jestem w związku nieformalnym. Czy będę mogła wziąć samodzielny kredyt mieszkaniowy na połowę mieszkania, a mój partner samodzielny kredyt mieszkaniowy na jego drugą połowę?
  Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Kredyt mieszkaniowy #naStart nie będzie mógł zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.
 • Będę chciał skorzystać z programu z drugą osobą. Czy możemy podzielić nierówno udziały w nieruchomości np. 40% do 60%?
  Nie, kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony jako kredyt hipoteczny wspólnie dwóm kredytobiorcom w przypadku, gdy nieruchomość zakupiona z wykorzystaniem środków z tego kredytu stanowić będzie współwłasność obu tych kredytobiorców, a ich udział w tej współwłasności będzie równy albo będzie to współwłasność łączna.
 • Jakie banki będą brały udział w programie?
  Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu. Z listą banków, które wezmą udział w programie, będzie można zapoznać się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykaz będzie aktualizowany w miarę przystępowania kolejnych banków do programu.
 • Ile wynosi stopa oprocentowania w kredycie mieszkaniowym #naStart?
  Wysokość stopy oprocentowania jest uzależniona od liczby dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy i wynosi: •1,5 % dla gospodarstw domowych bez dzieci, •1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, •0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, •0% dla gospodarstwa domowego z trójką i więcej dzieci.
 • Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?
  Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.
 • Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową?
  Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych, to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.
 • Czy będę musiał posiadać wkład własny, aby skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  Kredyt mieszkaniowy #naStart to będzie standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny, wymagać będzie wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu.
 • Czy program kredyt mieszkaniowy #naStart przewiduje limit wnoszonego wkładu własnego?
  Nie, program ten nie przewiduje limitu wnoszonego wkładu własnego. Będzie istniała możliwość wniesienie wkładu własnego o dowolnej wysokości.
 • Czy program kredyt mieszkaniowy #naStart przewiduje możliwość skorzystania z gwarancji wkładu własnego?
  Tak, przewiduje się możliwość udzielenia kredytu mieszkaniowego #naStart również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny lub zgromadzili środki o wysokości niższej niż 20% całkowitej kwoty wydatków. Wysokość objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego nie będzie mogła być wyższa niż 100 000 zł. Z tytułu udzielenia gwarancji BGK pobierze od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1% objętej tą gwarancją części kredytu. Wniesienie opłaty prowizyjnej jest warunkiem udzielenia gwarancji.
 • Jestem/byłem stroną umowy kredytu hipotecznego, ale nie jestem właścicielem nieruchomości. Czy będę mógł skorzystać z programu?
  Kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony, jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu kredytobiorca nie będzie ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, chyba że umowa ta została: •rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy lub •przeniesiona na drugiego z kredytobiorców lub •rozwiązana przed dniem uruchomienia środków tego kredytu. Odstąpienie od umowy kredytowej z powodów innych niż wymienionych w przytoczonym przepisie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy o kredyt mieszkaniowy (w przypadku umowy zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy). W przypadku odstąpienia od umowy w terminie określonym w umowie, umowę tę uważa się za niezawartą, a klienta za niebędącego stroną umowy. Jednak dotyczy to tylko zawarcia umowy na odległość lub gdy w umowie kredytowej została zawarta taka możliwość. Osoba będąca stroną umowy kredytowej zawartej wcześniej niż w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy nie jest ustawowo wykluczona z możliwości ubiegania się o ten kredyt. Decyzję co do możliwości udzielenia kredytu osobie, która jest stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie wcześniejszym podejmuje bank kredytujący. Przez „nabycie” rozumie się nabycie prawa własności w każdy prawem przewidziany sposób, wobec czego poprzez nabycie domu jednorodzinnego rozumie się również jego wybudowanie.
 • Czy będę mógł otrzymać kredyt mieszkaniowy #naStart, jeśli mój małżonek posiada mieszkanie w majątku odrębnym.
  Tak, przy czym małżonek ten nie będzie mógł być stroną kredytu ani stać się współwłaścicielem (wymagana będzie umowa intercyzy). Nie będzie też w rozumieniu ustawy zaliczany w skład gospodarstwa domowego, co wpłynie odpowiednio na limit, oprocentowanie ale i kryterium dochodowe. Wspólne dzieci również nie będą mogły być zaliczone w skład gospodarstwa domowego, chyba że ze sposobu uregulowania opieki nad nimi wynika, że wchodzą one w skład odrębnego gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy. Analogiczna sytuacja będzie w przypadku rodziców dzieci niebędących małżeństwem. Jeśli tylko jeden z nich posiada mieszkanie, drugi będzie mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart, jednak dzieci będą mogły być wliczone w skład jego gospodarstwa domowego tylko wtedy, gdy z uregulowań dotyczących opieki nad nimi wynika, że zamieszkują z tym tylko rodzicem lub opieka nad nimi jest naprzemienna.
 • Jestem/byłem właścicielem nieruchomości, ale będę chciał ją wymienić na większą. Czy będę mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?
  W dniu udzielenia kredytu (ani przed tym dniem) kredytobiorca nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wyjątek stanowią gospodarstwa domowe, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci. Jeśli takie gospodarstwo domowe posiada nie więcej niż jedną nieruchomość mieszkalną, będzie mogło skorzystać z kredytu mieszkaniowego na zakup większej nieruchomości. W takim wypadku konieczna jest jednak sprzedaż pierwszej nieruchomości w terminie 2 lat. Podkreślić należy fakt, że wobec rodzin z trójką dzieci w mocy pozostaje warunek niebycia stroną umowy kredytu hipotecznego zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy #naStart. Wprowadzenie warunku zbycia posiadanego mieszkania lub domu w okresie 2 lat w opinii projektodawcy umożliwi takiemu gospodarstwu domowemu poprawę sytuacji mieszkaniowej, ale nie stwarza mechanizmu powiększenia majątku o kolejną nieruchomość, bowiem nie taki jest cel projektu ustawy. Wyjątek stanowi również sytuacja, w której kredytobiorca nabył nieruchomość mieszkalną w drodze dziedziczenia lub darowizny, a następnie zbył tę nieruchomość przed ukończeniem 18 roku życia. Możliwe będzie też skorzystanie z programu w sytuacji, w której kredytobiorca był w przeszłości właścicielem nieruchomości mieszkalnej, ale zbył to prawo w drodze darowizny na rzecz osoby nie wchodzącej w skład jego gospodarstwa domowego.
 • Czy posiadanie udziałów w nieruchomości mieszkalnej wykluczy mnie z programu?
  Z kredytu mieszkaniowego #naStart będzie mógł skorzystać kredytobiorca, która posiada lub posiadał prawo własności do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny w udziale nie wyższym niż 50%, a lokal ten albo dom nie są przez nich zamieszkiwane od co najmniej 12 miesięcy. W przypadku wspólnego zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego przez dwóch kredytobiorców, warunek ten musi być spełniony łącznie tj. nie ma możliwości udzielenia kredytu w przypadku, w którym każdy z kredytobiorców posiada udziały w dwóch różnych nieruchomościach. Możliwe jest także skorzystanie z programu w sytuacji, w której kredytobiorca był w przeszłości właścicielem udziałów w nieruchomości mieszkalnej, ale zbył je w drodze darowizny na rzecz osoby nie wchodzącej w skład jego gospodarstwa domowego.
 • Posiadam nieruchomość mieszkalną nienadającą się do użytkowania. Czy będę mógł skorzystać z programu?
  Z kredytu mieszkaniowego #naStart będzie mógł skorzystać kredytobiorca, która posiada lub posiadał prawo własności do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 67 lub w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli nakaz rozbiórki lub zakaz użytkowania. W przypadku wspólnego zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego przez dwóch kredytobiorców warunek ten musi być spełniony łącznie tj. nie ma możliwości udzielenia kredytu w przypadku, w którym każdy z kredytobiorców posiada dwie różne nieruchomości.
bottom of page