top of page
kredyt mieszkaniowy na start doradca kredytowy wrocław.webp

Kredyt mieszkaniowy na Start

Kredyt mieszkaniowy z rządowymi dopłatami

Program Kredyt na Start (nazywany błędnie "Mieszkanie na start 2024") to nowa inicjatywa rządowa Programu Pierwsze Mieszkanie, mająca na celu wsparcie osób i rodzin w zakupie pierwszego mieszkania poprzez oferowanie tanich kredytów mieszkaniowych z dopłatami do rat. Program zastępuje poprzednią inicjatywę, "Bezpieczny Kredyt 2%", i wprowadza nowe zasady kwalifikacji, mające na celu dostosowanie wsparcia do potrzeb osób o niższych dochodach i większych rodzin. Oto pełny opis programu, zawierający wszystkie kluczowe informacje.

Kredyt na budowę domu: Usługi

Uruchomienie i Czas Trwania:

 • Program ma zostać uruchomiony w połowie 2024 roku i będzie dostępny do końca 2025 roku.

 • Budżet programu przewiduje możliwość udzielenia około 50 tys. kredytów w 2024 roku.

 

Beneficjenci:

 • Program jest otwarty dla singli, osób żyjących w nieformalnych związkach oraz małżeństw, zarówno z dziećmi, jak i bez.

 • Limit wiekowy dla singli wynosi 35 lat, nie ma limitu wiekowego dla osób z co najmniej jednym dzieckiem.

 • Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).

 • Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

 • Dwie osoby:

  • łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;

  • wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat).

 • Osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (kredyt konsumencki, obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków)

 

Kryteria Dochodowe:

 • Miesięczne zarobki brutto uprawniające do skorzystania z programu to:

  • 10 000 zł dla singli,

  • 18 000 zł dla 2-osobowych gospodarstw domowych,

  • 23 000 zł dla 3-osobowych gospodarstw domowych,

  • 28 000 zł dla 4-osobowych gospodarstw domowych,

  • 33 000 zł dla 5-osobowych i większych gospodarstw domowych.

 

Przekroczenie limitów nie oznaczać będzie wykluczenia z programu – dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy. 

Warunki Kredytowania:

 • Program umożliwia uzyskanie kredytu na zakup pierwszego mieszkania, z wyjątkiem rodzin wielodzietnych, które mogą finansować również kolejną nieruchomość.

 • Nie ma określonego limitu kwoty kredytu ani limitów cenowych mieszkań.

 • Dopłaty do rat kredytowych mają obniżyć oprocentowanie do 0-1,5%, z największymi dopłatami dla rodzin wielodzietnych.

  • Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

  • Maksymalne kwoty kredytu, które mogą kwalifikować się do dopłat, zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym i są następujące:

   • 1 osoba: 200 000 zł

   • 2 osoby: 400 000 zł

   • 3 osoby: 450 000 zł

   • 4 osoby: 500 000 zł

   • 5 osób: 600 000 zł

   • Za każdą kolejną osobę powyżej pięciu: limit zwiększa się o 100 000 zł

 

Ograniczenia i Uwarunkowania:

 • Skomplikowane zasady przystąpienia do programu, wymagające spełnienia wielu warunków.

 • Dopłaty dotyczą tylko określonych kwot kapitału kredytu, co oznacza, że część kredytu może być oprocentowana na standardowych warunkach.

 • Krótki czas trwania programu może wpłynąć na rynek mieszkaniowy, potencjalnie prowadząc do wzrostu cen.

 

Dodatkowe Informacje:

 • W przypadku przekroczenia limitów dochodowych, możliwe jest skorzystanie z programu, ale wysokość dopłaty zostanie zmniejszona.

 • Program szczególnie wspiera rodziny wielodzietne, oferując im największe dopłaty i możliwość finansowania zakupu kolejnego mieszkania.

Program Kredyt mieszkaniowy na Start (potocznie zwany "Mieszkanie na start 2024") został zaprojektowany tak, aby umożliwić szerszy dostęp do finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych, szczególnie dla osób i rodzin, które dotychczas mogły napotkać trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego na rynkowych warunkach. Poniżej szczegółowo omówiono warunki kredytowania w ramach tego programu:

 

1. Zakup Pierwszego Mieszkania:

 • Głównym celem programu jest umożliwienie beneficjentom zakupu ich pierwszego mieszkania lub domu, co ma na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób, które nie posiadają własnej nieruchomości.

 • Wyjątek stanowią rodziny wielodzietne, dla których program przewiduje możliwość finansowania zakupu kolejnej nieruchomości. Jest to rozwiązanie mające na celu wsparcie rodzin o zwiększonych potrzebach mieszkaniowych, które wymagają więcej przestrzeni z powodu większej liczby członków gospodarstwa domowego.

 

2. Brak Limitów Kwotowych i Cenowych:

 • Program nie narzuca górnych limitów kwoty kredytu, co oznacza, że beneficjenci mogą ubiegać się o finansowanie dostosowane do wartości nieruchomości, która ich interesuje, bez obaw o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty kredytu.

 • Ponadto, brak jest również limitów cenowych mieszkań, co daje większą swobodę w wyborze nieruchomości na różnorodnych rynkach mieszkaniowych, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

 

3. Dopłaty do Rat Kredytowych:

 • Kluczowym elementem programu są dopłaty do rat kredytowych, które mają na celu znaczne obniżenie oprocentowania kredytów, nawet do 0-1,5%. Jest to istotne wsparcie, które może znacząco obniżyć miesięczne obciążenie finansowe beneficjentów.

 • Największe dopłaty przewidziane są dla rodzin wielodzietnych, co odzwierciedla dążenie programu do szczególnego wsparcia tych gospodarstw domowych. Dopłaty te mają na celu zredukowanie kosztu kredytu do minimum, w niektórych przypadkach nawet do 0%, co czyni zakup nieruchomości znacznie bardziej dostępnym dla rodzin z większą liczbą dzieci.

 

Te warunki kredytowania w programie Pierwsze mieszkanie - kredyt mieszkaniowy na start mają na celu stworzenie bardziej inkluzywnego i dostępnego systemu wsparcia, który umożliwi szerszej grupie beneficjentów realizację marzeń o własnym mieszkaniu, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń finansowych związanych z obsługą kredytu hipotecznego.

bottom of page