top of page

BIK: Po wakacje kredytowe sięgnęły w większości osoby, które nie mają opóźnień w spłacie rat kredytu

Na dzień 30 sierpnia 2022 r. sektor bankowy zaraportował do bazy BIK 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 228 mld zł. Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5% spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58% ich wartości do spłaty. Co ciekawe, przeciętnie korzystający z wakacji mają bardzo wysoki scoring BIK na poziomie 83,4 punktów na 100.
Fakt korzystania z zawieszenia spłaty rat jest odnotowywany w bazie BIK podobnie, jak inne zdarzenia dotyczące naszych zobowiązań finansowych, które przekazują banki. Adnotacja o objęciu danego kredytu mieszkaniowego wakacjami kredytowymi będzie widoczna w Raporcie BIK, przy informacjach o tym kredycie. W momencie powrotu do spłaty rat i zakończenia wakacji kredytowych, taka informacja również zostanie odnotowania w Raporcie BIK. Informacja będzie neutralna i nie będzie miała wpływu na ocenę punktową BIK.


Dlaczego wakacje kredytowe cieszą się popularnością?


Skala zaraportowanych w BIK „wakacji od kredytu” potwierdza nie tylko sprawność operacyjną sektora bankowego, ale także to, że kredytobiorcy poważnie traktują spłatę kredytu mieszkaniowego.


Kredyt na mieszkanie traktowany jest priorytetowo, jest on spłacany w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami. Żaden kredytobiorca nie chce mieć tu opóźnień. Potwierdza to badanie opinii na zlecenie BIK, pt. Zobowiązania kredytowe Polaków, zrealizowane w lipcu 2022 r.


Blisko połowa (47%) badanych przyznała, że w sytuacji problemów finansowych, najpierw opóźniłaby spłatę innych posiadanych kredytów, a dopiero w ostateczności spłatę raty kredytu mieszkaniowego.


- Jakość całego portfela kredytów gospodarstw domowych, pomimo niestabilnej sytuacji ekonomiczno – gospodarczej, utrzymuje się nadal na dobrym, bezpiecznym poziomie. Potwierdza to analiza poziomu wskaźnika NPL, czyli udziału wartości kredytów opóźnionych powyżej 90 dni w stosunku do wartości wszystkich czynnych kredytów. Otóż wskaźnik NPL na koniec sierpnia br. dla wszystkich czynnych kredytów wyniósł 5,1 proc., a dla kredytów mieszkaniowych NPL był na poziomie 2,9 proc. Czynnikiem, który zapewne ograniczy wzrost liczby kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni będą moratoria kredytowe zwane potocznie wakacjami kredytowymi. Jakość kredytów mieszkaniowych zostanie więc zahibernowana do końca 2023 r. Wyzwaniem będzie rok 2024, szczególnie gdy stopy procentowe istotnie nie spadną a sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać – tłumaczy prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.


Na 30 sierpnia 2022 r. banki zaraportowały do BIK skorzystanie z wakacji kredytowych przez 1,5 mln osób, czyli 44% spośród 3,4 mln uprawnionych. Są to osoby, które z pewnością znają wartość i znaczenie dobrej historii oraz wiarygodności kredytowej.

Okazuje się bowiem, że z tego „przywileju” znacznie chętniej skorzystali kredytobiorcy o wysokiej wiarygodności kredytowej, posiadający w skali punktowej BIK (od 1-100) średni score wynoszący 83,4 punkty.

Zaledwie 0,1% wartości kredytów, dla których klienci wzięli wakacje kredytowe, ma opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni, podczas gdy na pozostałych złotowych kredytach mieszkaniowych wskaźnik ten wynosi 5,5%.

Jak wynika z danych BIK, z wakacji kredytowych w największym stopniu skorzystały osoby, którym raty kredytów mieszkaniowych wzrosły najbardziej. Doskwiera to zwłaszcza osobom, które zaciągały mieszkaniowe kredyty złotowe w ciągu ostatnich czterech lat.

Dla kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2019 udział wakacji kredytowych to 52,5%, a dla kredytów z lat 2021 – 2022 to 53,7%. W przeciwieństwie do kredytów z lat 2008 – 2010, gdzie widać zainteresowanie „wakacjami” na poziomie 10%.

źródło: www.bik.pl

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page