top of page

Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy dla Programistów prowadzących działalność gospodarczą z umową B2B?

Zaktualizowano: 13 styW dzisiejszym dynamicznym świecie programiści, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze na zasadach B2B, stanowią cenny trzon wrocławskich przedsiębiorców. Ich umiejętności są nieocenione, a elastyczność formy pracy daje im możliwość współpracy z różnymi klientami. Jeśli jesteś jednym z tych kreatywnych przedsiębiorców i potrzebujesz wsparcia finansowego w postaci kredytu na zakup wymarzonej nieruchomości, to informacje w tym artykule pomogą Ci zrozumieć, jakie wymagania stawiają przed Tobą banki oraz jak skutecznie uzyskać finansowanie, uwzględniając specyfikę działalności informatycznej.


Umowa B2B w kontekście informatyki odnosi się do umowy zawartej pomiędzy dwiema firmami, gdzie jedna firma (usługodawca) świadczy usługi związane z branżą informatyczną (branżą IT) dla drugiej firmy (klienta). Ta forma umowy jest powszechna w dziedzinie IT, gdzie przedsiębiorstwa zatrudniają profesjonalistów IT na zasadach umowy biznesowej, a nie na stałe zatrudnienia. Kluczowe cechy umowy B2B w informatyce:

 1. Nie jest umową o pracę: Umowa B2B w informatyce różni się od umowy o pracę. Pracownik na umowie B2B nie jest formalnie zatrudniony przez firmę, ale raczej działa jako niezależny wykonawca świadczący określone usługi.

 2. Samodzielność i niezależność: Osoba pracująca na umowie B2B jest zazwyczaj samodzielna w organizacji swojej pracy i czasu. Nie podlega rygorom typowym dla umowy o pracę, takim jak stałe godziny pracy czy obecność w biurze.

 3. Specyfika usług informatycznych: Umowa B2B w informatyce obejmuje różnorodne usługi, takie jak rozwijanie oprogramowania, zarządzanie projektami IT, tworzenie stron internetowych, audyt bezpieczeństwa cybernetycznego itp.

 4. Okres trwania i zakres prac: Umowa B2B może być zawarta na określony czas lub projekt, w zależności od potrzeb klienta. Zazwyczaj w umowie określa się także zakres prac i oczekiwane efekty.

 5. Opłata za usługi: W umowie B2B ustala się wynagrodzenie za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo IT. Opłata może być stała, godzinowa lub zależna od osiągnięcia określonych celów.

 6. Samozatrudnienie: Osoba pracująca na umowie B2B często musi założyć własną działalność gospodarczą lub zarejestrować się jako samozatrudniony. W niektórych krajach może to wymagać spełnienia określonych wymogów prawnych i podatkowych.

 7. Prawa własności intelektualnej: Umowa B2B zazwyczaj określa, komu przysługują prawa do tworzonych w trakcie współpracy produktów, takich jak oprogramowanie czy inne rozwiązania IT.

Umowy B2B w dziedzinie informatyki dają przedsiębiorstwom elastyczność w dostępie do specjalistycznych umiejętności i wiedzy, jednocześnie pozwalając na lepszą kontrolę nad kosztami i zasobami. Niemniej jednak, istnieje konieczność ścisłego określenia warunków umowy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, aby uniknąć problemów prawnych i podatkowych.


Jak umowę B2B postrzegają banki przy ocenie ryzyka kredytowego?


Przy ocenie ryzyka kredytowego związanego z umowami B2B, banki biorą pod uwagę wiele istotnych czynników, aby dokładnie ocenić zdolność kredytową klientów korzystających z tego rodzaju umów. Poniżej przedstawione są te kluczowe elementy, które wpływają na proces oceny:

Wartość umowy B2B oraz stałość wpływów finansowych generowanych z niej są punktem centralnym analizy banków. Dokumentacja, takie jak faktury, umowy czy ewidencja przychodów, stanowi istotny dowód zdolności do terminowej spłaty zobowiązań. Istotną rolę odgrywa także długość trwania umowy. Umowy długoterminowe mogą zwiększać pewność banku co do stabilności dochodów klienta.


1. Zapoznaj się z wymaganiami poszczególnych banków:

Różne banki mają swoje indywidualne wymagania dotyczące udzielania kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność B2B. Oto niektóre z przykładowych wymagań różnych banków:

 • Alior Bank: Minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 3 miesiące, pod warunkiem udokumentowania zmiany z umowy o pracę na umowę B2B, gdzie rodzaj świadczonych usług pozostał niezmieniony.

 • BNP Paribas: Minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 3 miesiące w przypadku samozatrudnienia lub współpracy na tej zasadzie z poprzednim pracodawcą lub innym pracodawcą z tej samej branży.

 • Santander: Bank wprowadził możliwość kredytowania Klientów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach B2B. Wymaga kontynuacji zatrudnienia lub rozpoczęcia zatrudnienia w tej formie, a dochód może być uwzględniony po 6 miesiącach trwania umowy B2B.

 • ING Bank Śląski: ING wymaga, aby umowa B2B trwała powyżej 24 miesięcy, podobnie jak w przypadku standardowej działalności gospodarczej.

 • mBank: mBank oferuje możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki dla informatyków prowadzących samozatrudnienie już po 3 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Wymagane jest jednak, aby wnioskodawca współpracował z firmą, w której wcześniej był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy lub wykonywał pracę o tym samym charakterze we współpracy z innym podmiotem.

 • Millennium: Millennium pozwala na uzyskanie kredytu lub pożyczki dla informatyków prowadzących działalność B2B po okresie 6 miesięcy, jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, a zakres działalności pozostaje taki sam.

 • Pekao SA: Pekao SA stosuje standardowe zasady w przypadku działalności B2B.

 • PKO Bank Polski: PKO BP wymaga minimalnego okresu prowadzenia działalności wynoszącego 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku w przypadku umowy B2B.

 • Citi Handlowy: Citi Handlowy stosuje standardowe zasady dotyczące prowadzenia działalności.

 • BOŚ Bank: BOŚ Bank również działa na zasadach standardowych w przypadku działalności B2B.

 • BPS Bank: BPS Bank stosuje zasady standardowe w kontekście prowadzenia działalności.

2. Przygotuj dokumentację:

Niezbędne dokumenty mogą różnić się w zależności od banku, ale typowo będą to:

 • Faktury potwierdzające przychody z działalności B2B.

 • Ewidencja ryczałtu dla analizowanych okresów, potwierdzająca zgodność przychodów z fakturami.

 • Deklaracje podatkowe potwierdzające dochody (jeżeli występują)

 • Umowy B2B oraz ewentualne umowy wcześniejsze, jeśli kontynuujesz zatrudnienie.

3. Weryfikacja kontynuacji lub nowej umowy:

Niektóre banki wymagają kontynuacji współpracy z tym samym pracodawcą lub związaną z poprzednim doświadczeniem zawodowym. Inne mogą brać pod uwagę również nowe umowy B2B, o ile ich okres trwania spełnia wymogi.


4. Okres prowadzenia działalności: