top of page

Przykładowe kryteria klasyfikacji kredytów
 

 • Kryterium podmiotu ubiegającego się o kredyt:

  • kredyt dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, reprezentujących wszystkie formy własności;
  • kredyt dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • Kryterium sposobu wykorzystania:

  • kredyt gotówkowy;
  • kredyt bezgotówkowy;
 • Kryterium przedmiotu kredytu:

  • kredyt obrotowy;
   Kredyty obrotowe są to kredyty przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb kredytobiorcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą np: zakup towarów, materiałów, surowców, opłatę energii, na płacę itp. Powodują one zwiększenie środków obrotowych kredytobiorcy
   kredyt inwestycyjny;
   Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego majątku trwałego.
 • Kryterium okresu kredytowania:

  • kredyt krótkoterminowy (do 1 roku);
   kredyt średnioterminowy (od 1-3 lat);
   kredyt długoterminowy (pow. 3 lat);
 • Kryterium formy kredytu:

  • kredyt w rachunku bieżącym;
   kredyt w rachunku kredytowym;
   kredyt dyskontowy;
   kredyt konsumpcyjny (gotówkowy);
   kredyt na sprzedaż ratalną;
   kredyt preferencyjny;
   kredyt konsorcyjny;
   kredyt zw. ze skupem faktur (tzw. “factoring”);
   kredyt na finansowanie leasingu;
 • Kryterium sposobu zabezpieczenia:

  • kredyt lombardowy - udzielone pod zastaw ruchomości lub papierów wartościowych, gdy przedmiot zestawu wydany jest bankowi;
   kredyt hipoteczny;
 • Kryterium waluty kredytu:

  • kredyt złotowy;
   kredyt dewizowy;
   kredyt złotowy nominowany w dewizach;
   kredyt dewizowy denominowany w złotych.
bottom of page