top of page

Rodzaje kredytów – kryteria klasyfikacyjne dla osób fizycznych

Kredyty ratalne

przeznaczane na zakup artykułów konsumpcyjnych głównie: AGD i RTV, współpraca z firmami pośredniczącymi. pracownikami placówek handlowych,


Kredyty samochodowe

udzielane na zakup samochodów osobowych, dostawczych, uproszczona procedura kredytowania,


Kredyty okolicznościowe

udzielane na krótki okres maksymalnie do 1 roku, powiązane z wyjątkowymi okolicznościami np.: kredyty świąteczne, walentynkowe, wakacyjne, studenckie, itp.,


Kredytu hipoteczne, budowlane, mieszkaniowe, budowlano mieszkaniowe

przeznaczone na budowę domów jednorodzinnych,nabywanie i modernizację mieszkań o długim okresie kredytowania,Głównym zabezpieczeniem tych kredytów jest hipoteka na nieruchomości,


Kredyt na zakup papierów wartościowych

udzielane osobom posiadającym konta w biurach maklerskich, inwestujących na giełdzie papierów wartościowych, z przeznaczeniem na zakup akcji, obligacji,itp.


 


 

Forma kredytowania:


kredyty gotówkowe

wypłacane w formie czekowej lub gotówkowej w kasie banku, z ogóły na potrzeby bieżące Kredytobiorcy,


kredyty bezgotówkowe

udzielane na dłuższy okres, uruchomienie kredytu następuje poprzez przelanie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Kredytobiorcy lub realizację płatności w ciężar kredytu ewidencjonowanego na odrębnym rachunku kredytowym,


kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

gdzie na podstawie umowy zawartej z właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego umową limitu kredytowego.Każdy wpływ na rachunek, np. z tyt. miesięcznych poborów,zmniejsza zadłużenie i właściciel konta może ponownie zadłużać się, aż do wygaśnięcie ważności umowy kredytowej.
bottom of page