top of page

Rozwiedź się z kredytem

Jednym z elementów współczesnych małżeństw są wspólne zobowiązania kredytowe. Ułatwiają one życie i pomagają budować przyszłość. Dylemat pojawia się kiedy małżonkowie podejmują decyzje o rozwodzie. Sąd kredytu nie rozdzieli, musimy zająć się tym sami – czyli kredyt a rozwód.Postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 października 2011 r. IV CSK 53/2011

„w sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi.”


W postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2011 r. II CSK 430/2010 Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd

"w orzecznictwie przyjmuje się, że podział majątku wspólnego obejmuje w zasadzie jedynie aktywa, natomiast pasywa pozostają poza jego zakresem"


Solidarność w umowie

Musimy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy kredytowej za zobowiązanie odpowiadamy solidarnie. Czyli wszyscy kredytobiorcy w jednakowym stopniu. Jak jeszcze jest to zrozumiałe dla osób nadal będących w związku małżeńskim, gdyż wydaje się logiczne. Tak dla osób w trakcie rozwodu lub po nim, już nie do końca. A przecież wyrok o rozwodzie, nawet z podziałem majątku, nie zmienia zapisów w umowie naszego zobowiązania. W którym przeczytamy :


Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu.


Co zatem możemy zrobić z kredytem kiedy nasze małżeństwo się rozpadło, a nie chcemy lub nie możemy sprzedać mieszkanie?


Wyłączenie aneksem


Jednym ze sposobów na rozwiązanie sytuacji jest aneks do umowy kredytowej. Aneksem możemy wyłączyć byłego małżonka, pozostając wówczas jako jedyny kredytobiorca. Musimy pamiętać, iż przy tego typu czynnościach będzie badana nasza zdolność kredytowa. Bank może nie wydać nam zgody na dokonanie takiego aneksu, jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych określi iż samodzielnie nie będziemy w stanie spłacać kredytu. Jeżeli tak się stanie możemy skorzystać z jeszcze jednego rozwiązania jakim jest zamiana współkredytobiorcy. Byłego małżonka zastępujemy w umowie inną osobą, która wspomoże swoimi dochodami naszą zdolność do obsługi długu.


Pomoc innego banku


Jeżeli sprawy nie możemy załatwić aneksem do umowy w naszym banku możemy zawsze zawnioskować o nowy kredyt w innym banku, na spłatę aktualnego kredytu. Co na tym zyskamy? Otóż bardzo dużo. Podstawowo pozbędziemy się byłego małżonka, gdyż w innym banku zawnioskujemy o kredyt sami lub z nowym współkredytobiorcą. Kolejną rzeczą będą warunki cenowe nowego kredytu. Często na starych umowach kredytowych są wyższe marże niż aktualnie oferowane. A jak wiemy marża to składowa całego oprocentowania kredytu, a im niższe oprocentowanie tym niższa rata.


Ważne!

Nasz zdolność kredytowa nie jest taka sama we wszystkich bankach. Dlatego to, iż w nasz bank określi, że nie mamy zdolności kredytowej wcale nie oznacza, że nie będziemy w stanie uzyskać kredytu na interesującą nas kwotę w innym.


Nowy kredyt jeszcze w trakcie rozwodu


Często prowadzę sprawy kredytowe klientów, którzy są jeszcze w trakcie rozwodu. Mieszkanie z już praktycznie eksżoną czy eksmężem może być udręką. Tym bardziej, że sprawy rozwodowe mogą trwać miesiącami a nawet latami. Jeżeli nie chcemy wynajmować mieszkania tylko od razu kupić nowe na własność, możemy to zrobić. Nawet na kredyt. W tym celu musimy udać się do notariusza i dokonać rozdzielności majątkowej. Dzięki temu zakupimy mieszkanie, jak również zaciągniemy kredyt już tylko na siebie.


O czym jeszcze warto pamiętać


Jeżeli po rozwodzie, nie rozwiążemy sprawy wspólnego kredytu to możemy napotkać trudności. Z faktu, iż jesteśmy dłużnikiem solidarnym z byłym małżonkiem w umowie kredytowej, to zobowiązanie to będzie w całości widniało u nas, jak również u byłego partnera w BIK. Oznacza to, iż przy ubieganiu się o nowe kredyty będzie ten wspólny kredyt nadal uwzględniany jako nasze aktualne zobowiązanie. Ponadto jego rata będzie w całej wysokości uwzględniania jako obciążenie naszego budżetu. Pomimo faktu, iż były małżonek np. opłaca samodzielnie ratę oraz jest już jedynym właścicielem tej nieruchomości. Według zapisów umowy solidarnie odpowiadamy za zobowiązanie, dlatego rata ta musi nadal być uwzględniona. Wpływa to oczywiście na obniżenie naszej zdolności kredytowej, co może być przeszkodą w uzyskaniu nowych kredytów. Z tego powodu tak ważne jest, aby po rozwodzie również sprawę kredytu rozwiązać do końca.


Właściwa spłata kredytu


Bardzo ważną kwestią o której nie napisałem wcześniej jest prawidłowa obsługa wspólnego kredytu. Zdarza się, iż w trakcie trwania spraw rozwodowych żaden z małżonków nie poczuwa się do odpowiedzialności za spłatę kredytu. Jeżeli taka sytuacja zacznie doprowadzać do opóźnień lub co gorsza zaprzestania spłacania rat konsekwencje będą dla obydwojga małżonków. Pamiętajmy, iż zła historia obsługi zobowiązań zamyka nam drogę do kredytów w przyszłości.


Posiadasz kredyty i jesteś w trakcie rozwodu?

Chcesz kupić nową nieruchomość na kredyt, a sprawa rozwodowa nadal trwa?

Chcesz spłacić byłego małżonka, aby zachować nieruchomość i potrzebujesz kredytu?

Napisz lub zadzwoń.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page