top of page

Indeks WIRD® zastąpi wskaźnik referencyjny WIBOR®

Zaktualizowano: 5 wrz 2022

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2022 r. oraz 1 września 2022 r. przeprowadził dyskusję oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Administratorem WIRD® w rozumieniu Rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).Co to jest wskaźnik WIBOR®?

Wskaźnik WIBOR® jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin.


Wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego. KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD®, WIRF® i WRR®, bazując na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów, do których należały m.in:

  • zasób informacyjny związany z liczbą transakcji i ich wartością;

  • ryzyko nieustalenia wskaźnika w poszczególnych dniach;

  • publikowanie wskaźnika w terminie odpowiadającym potrzebom rynku finansowego.

Członkowie KS NGR wskazując indeks WIRD® zwrócili uwagę, że uwzględnia on także dane z sektora dużych przedsiębiorstw, a więc w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie – zasób informacyjny – jest szerszy i nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego.


Czym jest indeks, a czym jest wskaźnik referencyjny?

Indeks jest czystą wartością liczbową.

Wskaźnik referencyjny to indeks, który został zastosowany w umowie, instrumencie finansowym jako odniesienie do obliczenia wartości zobowiązań umownych między stronami lub w funduszu inwestycyjnym celem np. obliczenia opłaty za wyniki. Innymi słowy indeks staje się wskaźnikiem referencyjnym z chwilą wpisania go w umowie jako odniesienia do określenia płatności stron umowy.Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR® wskaźnikiem WIRD®.

KS NGR zamierza także zarekomendować wkrótce standardy stosowania nowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych.

Docelowo WIRD® ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).Warszawki Indeks Rynku Depozytowego - WIRD®

Indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.


Indeks WIRD® ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem.


Indeks kalkulowany jest codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych dot. transakcji z poprzedniego dnia roboczego. Indeks publikowany jest na stronie internetowej o godzinie 13:00.Wartości indeksu WIRD® podane w %

Data wskaźnika

2022-09-02

2022-09-01

2022-08-31

2022-08-30

2022-08-29

1M

6,17674

6,17564

6,15874

6,15163

6,15519

3M

5,85971

5,84210

5,83039

5,81107

5,77571

6M

4,81459

4,79155

4,76806

4,75858

4,75092

Wartość stawki referencyjnej WIBOR® podane w %

Data wskaźnika

2022-09-02

2022-09-01

2022-08-31

2022-08-30

2022-08-29

1M

7,02

7,01

6,97

6,95

3M

​7,14

7,11

7,10

7,08

6M

7,34

7,31

7,30

7,30Działania Narodowej Grupy Roboczej kierowane przez KS mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

W głosowaniu KS NGR dotyczącym wyboru indeksu udział wzięli:

  • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego – Przewodniczący KS NGR

  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR

  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR

  • Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR

  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR

  • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR


Jeżeli chcesz wiedzieć jaki będzie miało to wpływ na kredyt który zaciągniesz lub który już spłacasz, umów się na spotkanie. Moje usługi są bezpłatne. Reguluje to Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami


0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page