top of page

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny

Zaktualizowano: 6 sty

Często spotykam się z opinią wśród klientów, iż kredyt mogą uzyskać jedynie osoby zatrudnione na umowie o pracę lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Natomiast osoby na potoczenie nazywanych „umowach śmieciowych” nie mogą liczyć na finansowanie w postaci kredytów bankowych. W praktyce wygląd to jednak trochę inaczej, co postaram się przybliżyć w tym artykule.Umowa zlecenie jest umową o wykonanie określonych czynności (art. 734 – 751 kc). W jej ramach zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonych czynności (na rzecz zleceniodawcy). Strony umowy ustalają rodzaj czynności, ich zakres, ramy organizacyjne oraz wynagrodzenie.

Korzyści z umowy zlecenia są obustronne. Wynikają one przede wszystkim z redukcji kosztów zatrudnienia w postaci: braku konieczności przestrzegania wymogów związanych z minimalnym wynagrodzeniem, mniejszych obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, czy też braku wynagradzania za okres nieobecności zleceniobiorcy w pracy.

Umowa zlecenie w znacznym stopniu różni się od umowy o pracę w zakresie wypowiedzenia. Umowa zlecenia może być wypowiedziana w dowolnym momencie przez każdą ze stron, a przepisy k.c. nie nakładają konieczności ustalania terminów wypowiedzenia. W sytuacji, gdy umowę wypowie zleceniobiorca, a umowa była odpłatna i została wypowiedziana bez istotnego powodu, to odpowiada on za powstała z tej przyczyny szkodę. Natomiast jeżeli umowa zlecenia jest wypowiedziana przez zleceniodawcę, to jest on zobligowany zwrócić zleceniobiorcy poniesione nakłady, a w przypadku odpłatnej umowy, wypłacić także odpowiednią cześć wynagrodzenia.


Umowa zlecenie/ działo od strony banków


Elastyczność jaką charakteryzuje się umowa zlecenie powoduje, iż ze strony banków dochód z jej tytułu jest postrzegany jako mniej stabilny niż np. dochód z etatu. Powoduje to, iż jako Kredytobiorcy musimy przedstawić dłuższą historię uzyskiwania wynagrodzenia z naszych umów. Standardowo jest to 12 miesięcy wstecz przy kredytach długoterminowy (czyli hipotecznych, na zakup mieszkania, budowę domu, etc.) oraz 6 miesięcy w przypadku kredytów gotówkowych. Oczywiście od tych dwóch standardów istnieją odstępstwa, jednak w dużej mierze zależy to już od naszej indywidualnej sytuacji. Jeżeli umowę zlecenie posiada żona, a mąż zatrudniony jest na umowę o pracę, to będziemy w stanie uzyskać akceptację dochodu żony nawet jeżeli jej umowy trwają krócej niż wymienione wcześniej okresy. Dlatego ważne jest, aby przedstawić swoją sytuację osobie z doświadczeniem i wiedzę w tego typu dochodach.


Jakie dokumenty z umowy zlecenie wymagają banki przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny


Jeżeli umowy zlecenia trwają dłużej niż 12 miesięcy ważnym dokumentem który potwierdza nasz dochód będzie PIT za ostatni rok podatkowy. Pamiętajmy przy tym, iż PIT powinien być potwierdzony przez Urząd Skarbowy. Jeżeli składaliśmy deklarację elektronicznie wówczas potrzebujemy potwierdzenie UPO. Jeżeli deklaracji podatkowej jeszcze nie złożyliśmy wówczas z bieżącego roku musimy przedstawić wszystkie umowy zlecenia, które wykonaliśmy w ostatnich miesiącach oraz aktualną umowę. Potrzebne będą jeszcze rachunki do przedstawianych umów oraz potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia. Najlepiej jak jest ono przelewane na konto bankowe. Przedstawiamy wtedy wyciąg z konta co jest dowodem, że otrzymaliśmy nasze wynagrodzenie. Jeżeli odbieramy pieniądze bezpośrednio w gotówce to musimy załączyć potwierdzenia z kasy zakładowej. Jednak coraz więcej banków niestety nie chce akceptować dochodu z umowy zlecenie/dzieło jeżeli nie wpływa na konto bankowe. Ta zasada pojawiła się podczas pandemii i niestety póki co jest utrzymana.


Jakie warunki musi spełniać dochód z umowy zlecenia przy kredycie hipotecznym


Dochód przyjmuje się za okres ostatnich 6 miesięcy


• Dostarczenie Umów realizowanych od 12 miesięcy lub Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów (jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiła zmiana pracodawcy)


• Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów” powinno zawierać informację o dochodzie z tytułu umów zlecenia/ o dzieło za ostatnie 6 miesięcy oraz potwierdzenie uzyskiwania dochodu od 12 miesięcy.


• Umowy muszą zawierać NIP zleceniodawcy


• Wymagane jest dostarczenie przynajmniej jednej aktualnej umowy.


• Zawarte umowy obejmować muszą okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt/ pożyczkę lub w ramach w/w okresu 12 miesięcy umowy obejmują 9 miesięcy, z tym, że przerwy pomiędzy umowami nie mogą być dłuższe niż 31 dni z zastrzeżeniem ust. 2 oraz Wnioskodawca jest w posiadaniu aktualnie obowiązującej umowy na dzień złożenia wniosku.


• W przypadku gdy dochód osiągany jest przez zawody związane z edukacją, których okres zatrudnienia jest wyznaczany przez rok szkolny/akademicki (np. nauczyciel, wykładowca, lektor) akceptuje się przerwy pomiędzy umowami dłuższe niż 31 dni obejmujące w sumie maksymalnie okres przerwy wakacyjnej


Jak liczona jest zdolność kredytowa z umowy zlecenie przy kredycie mieszkaniowymDochód netto = (Dochód– rzeczywiste koszty)/ 6


• Dochód = dochód do wypłaty ustalony na podstawie rachunków lub wpływów na ROR lub dochód z zaświadczenia o wynagrodzeniu


• Rzeczywiste koszty realizacji umów = koszty deklarowane przez klienta na wniosku o kredyt


W przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku o kredyt nie podał wysokości rzeczywistych kosztów realizacji umów, przyjmuje się koszty wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Uzyskanie kredytu hipotecznego na umowę zlecenie jest możliwe, ale wiąże się z pewnymi specyficznymi wymaganiami i ograniczeniami. Oto kluczowe informacje na ten temat:

 1. Akceptacja Umowy Zlecenie przez Banki: Niektóre banki są bardziej przychylne do udzielania kredytów osobom pracującym na umowę zlecenie. Do takich banków należą m.in. PKO BP, Pekao SA, mBank, Millennium Bank, BOŚ Bank, Santander, Credit Agricole oraz Alior Bank. Oferują one różne kwoty kredytów gotówkowych i hipotecznych dla osób na umowach zlecenia.

 2. Dokumenty Wymagane do Kredytu Hipotecznego: Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć m.in. dowód osobisty, drugi dowód tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, rachunki z umowy zlecenie, wyciąg z rachunku bankowego oraz PIT 37 za ostatnie dwa lata.

 3. Zdolność Kredytowa: Zdolność kredytowa na umowę zlecenie jest zwykle niższa niż w przypadku umowy o pracę. Banki różnią się w podejściu do obliczania zdolności kredytowej dla osób na umowach zlecenia. Na przykład mBank nie obniża wysokości zarobków klientów na umowie zlecenie podczas wyliczania zdolności kredytowej, podczas gdy inne banki mogą stosować różne zasady.

 4. Wkład Własny: Banki zwykle wymagają minimum 10% wkładu własnego przy udzielaniu kredytu hipotecznego, choć przy umowach zlecenia mogą oczekiwać większego wkładu, nawet do 15-20%.

 5. Stabilność Dochodów: Przy umowach cywilnoprawnych banki zwracają uwagę na stabilność dochodów. Ważne jest, aby umowy były podpisywane regularnie i na podobne kwoty, najlepiej na co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt.

 6. Ocena Indywidualna: W przypadku umów cywilnoprawnych banki analizują każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. zawód, branżę, liczbę i okres zawieranych umów, a także ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

 7. Wybór Banku: Warto skonsultować się z ekspertem finansowym, który może pomóc w wyborze najlepszej oferty kredytowej dostosowanej do indywidualnej sytuacji zawodowej i finansowej.


W kontekście uzyskania kredytu hipotecznego na umowę zlecenie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i dokładne sprawdzenie warunków oferowanych przez różne banki, aby znaleźć ofertę najlepiej dopasowaną do swojej sytuacji.


Czy warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego mając dochód z umowy zlecenie?


Skorzystanie z usług doświadczonego doradcy kredytowego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, mając dochody z umów zlecenie, niesie ze sobą szereg korzyści:

 1. Zrozumienie Specyfiki Umów Zlecenie: Doradcy kredytowi mają głęboką wiedzę o specyfice różnych form zatrudnienia, w tym umów zlecenie, które są traktowane przez banki inaczej niż tradycyjne umowy o pracę. Doradca może wyjaśnić, jak banki interpretują takie dochody i jakie mają na to wpływ na zdolność kredytową.

 2. Dopasowanie Ofert do Indywidualnej Sytuacji: Doradca jest w stanie przeanalizować indywidualną sytuację finansową klienta i znaleźć oferty kredytów hipotecznych, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom i możliwościom finansowym.

 3. Negocjacje z Bankami: Doradca kredytowy ma doświadczenie w negocjacjach z bankami i może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków kredytu, takich jak niższe oprocentowanie, niższe opłaty czy lepsze warunki umowy.

 4. Pomoc w Zbieraniu Dokumentacji: Proces aplikacji o kredyt wymaga zgromadzenia wielu dokumentów. Doradca może pomóc w przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, co zwiększa szanse na szybką i pozytywną decyzję kredytową.

 5. Oszczędność Czasu i Wysiłku: Poszukiwanie najlepszego kredytu na własną rękę może być czasochłonne i stresujące. Doradca kredytowy bierze na siebie większość pracy, co pozwala klientowi zaoszczędzić czas i energię.

 6. Wsparcie i Doradztwo na Każdym Etapie Procesu: Doradca kredytowy świadczy wsparcie na każdym etapie procesu aplikacji o kredyt, od pierwszego doradztwa, przez proces aplikacyjny, aż po finalizację umowy kredytowej.

 7. Znajomość Rynku: Doradcy kredytowi mają aktualną wiedzę o stanie rynku kredytowego, w tym o dostępnych ofertach i zmieniających się trendach, co pozwala na znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań.


W przypadku umów zlecenie, które mogą być postrzegane przez banki jako mniej stabilne źródło dochodów, korzystanie z usług doświadczonego doradcy może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu oraz zapewnić bardziej korzystne warunki kredytowania.


Sprawa z umowami zlecenie nie wygląda tak źle jak niektórzy opisują. Zapraszam wszystkie osoby, które posiadają taki dochód. Na pewno znajdziemy wspólnie rozwiązanie, czy to na zakup mieszkania, budowę domu, remont lub po prostu na dowolny cel.


Umów się online na spotkanie z doradcą kredytowym z Wrocławia
0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page