Ile wzrośnie WIBOR?

Zaktualizowano: 16 sty

Wzrost stopy procentowej to gorący temat ostatnich tygodni. Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu z 4 stycznia podniosła stopę referencyjną o 0,5% do 2,25%. Dlaczego jest to dla nas ważne?Stopa referencyjna określa poziom rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. NBP emituje bony pieniężne, jeśli chce zmniejszyć ilość płynnych środków na rynku międzybankowym. Krótkoterminowe (najczęściej 7-dniowe) transakcje kupna/sprzedaży bonów pieniężnych służą regulowaniu płynności na rynku międzybankowym i nazywają się operacjami otwartego rynku.

Poziom stopy referencyjnej wpływa bezpośrednio na poziom WIBOR. Tym samym ten rodzaj stóp procentowych wpływa na koszt kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Im niższy poziom stopy referencyjnej, tym niższe są koszty kredytów bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz detalicznych i odwrotnie.

Jeśli bank komercyjny pozyskuje kapitał od deponentów, musi za złożone depozyty zapłacić klientom określony procent od przyjętych depozytów. Bank komercyjny może również pożyczać płynność od innych banków komercyjnych i wówczas za taką pożyczkę płaci tzw. stopę WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), która wyznacza cenę pieniądza na międzybankowym rynku pieniężnym.


Jak wyznaczany jest WIBOR

Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby składać Depozyty na określone Terminy Fixingowe w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu Rynkiem, którego pomiar jest celem Stawek Referencyjnych, jest międzybankowy rynek pieniężny, w ramach którego zawierane są transakcje, których przedmiotem są środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bieżących podmiotów, aktywnych na tym rynku, prowadzonych w banku centralnym. Przedmiotem pomiaru Stawek Referencyjnych są ceny Depozytów przyjmowanych (Wskaźnik WIBID) lub składanych (Wskaźnik WIBOR) na powyższym rynku przez Uczestników Fixingu lub podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu.


Jakiego WIBORu używa bank przy kredytach hipotecznychBank

3M czy 6M

Wartość

Data

Alior

3M

2,51

28.12.2021

BNP Paribas

3M

2,51

28.12.2021

BOŚ Bank

6M

2,79

28.12.2021

BPS

3M

2,51

28.12.2021

CITI Bank

3M

2,51

28.12.2021

ING

6M

2,84

03.01.2022

mBank

3M