top of page

Alior Bank - Start programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”


Informujemy, że Alior Bank 14 lipca 2022 r. wdroży rozwiązania udostępnione w Programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”.


Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wprowadzony ustawą z 1.10.2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, umożliwia zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z gwarancją wkładu własnego oraz skorzystanie ze spłaty rodzinnej.


Informacje o programie:

Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego i obejmuje część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę.


Parametry gwarancji:

1. Część kredytu objęta gwarancją może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

2. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tys. zł.

3. Za udzielenie gwarancji pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty gwarancji.Parametry kredytu:

1. Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją część kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup nieruchomości /budowę domu jednorodzinnego/wykończenie nieruchomości.

2. Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:

- współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego albo

- współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego lub nie nabywa go od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy).

3. Okres spłaty kredytu - min. 15 lat.

4. Waluta kredytu – PLN.Informacje dotyczące spłaty rodzinnej:

Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Spłata rodzinna będzie przysługiwać, jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page