top of page

Jak spłacać kredyt: w ratach równych czy malejących?


Raty równe

W przypadku wyboru spłaty kredytu w ratach równych, obciążenia kredytobiorcy z tytułu spłaty rat kredytu są bardziej równomiernie rozłożone na cały okres spłaty kredytu niż w przypadku rat malejących.

Wysokość rat kredytu nie zmienia się, jeśli nie zmienia się wskaźnik referencyjny (czyli WIBOR) ani marża banku.

W miarę spłaty kredytu wysokość części kapitałowej raty rośnie, a części odsetkowej maleje. Na początku spłaty kredytu część kapitałowa raty jest niższa niż przy spłacie w ratach malejących.

Suma odsetek od kredytu spłacanego w ratach równych oraz koszt takiego kredytu są wyższe niż przy kredycie w ratach malejących (przy tych samych warunkach, czyli długości spłaty, kwocie kredytu, itd.)


Raty malejące

Część kapitałowa raty jest przez cały czas taka sama, zaś część odsetkowa raty maleje. To oznacza, że na początku okresu spłaty, raty kredytu są najwyższe i maleją stopniowo, wraz ze spłatą kapitału kredytu (o ile nie wzrośnie wskaźnik referencyjny lub marża banku).

Kapitał takiego kredytu jest spłacany szybciej. Dzięki temu suma wszystkich odsetek w całym okresie kredytowania jest niższa niż przy kredycie w ratach równych (przy tych samych warunkach, czyli długości spłaty, kwocie kredytu, itd.).


Koszt kredytu zależy od tego, jak szybko jest spłacany kapitał kredytu. Im szybciej jest spłacany kapitał (tzn. im wyższa jest część kapitałowa w racie kredytu), tym niższy będzie koszt kredytu. Z drugiej strony, wydłużenie okresu kredytowania oznacza, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy.Im dłuższy jest okres kredytowania, tym wyższy jest koszt kredytu w całym okresie (gdyż kredytobiorca dłużej płaci bankowi odsetki). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy wybierzemy raty równe, czy malejące. Pamiętaj, że na koszt kredytu ma wpływ m.in. okres kredytowania i system rat, w którym spłacasz kredyt. Jeżeli chcesz zapłacić mniej, to wybierz krótki okres kredytowania (im krótszy, tym mniej do zapłaty odsetek) oraz system rat malejących.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page