top of page

Nowa oferta ING EKO kredytu na budowę domu

Zaktualizowano: 8 wrz 2022


Informujemy, że 10 stycznia ING wprowadza zaktualizowaną ofertę „EKO kredytu hipotecznego”.

Ta oferta już nie obowiązuje. Jeżeli interesuje Cię kredyt na budowę domu z obniżonym oprocentowaniem w najnowszej ofercie kliknij na link poniżej.


Oprocentowanie zmienne


marża

prowizja

1,89%

0%

Oprocentowanie stałe przez 5 lat


Oprocentowanie

prowizja

6,03%

0%Cel: mieszkaniowy kredyt hipoteczny i/lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny,

przeznaczony na budowę domu energooszczędnego lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym.
Dodatkowe warunki oferty

  • Budujesz energooszczędny dom

  • Konto i regularne wpływy

  • Od 100 000 zł

  • Zawarcie umowy ubezpieczenia

  • Posiadanie, przez wszystkich kredytobiorców, systemu bankowości internetowej, w całym okresie kredytowania, wraz ze zgodą na dodatkowe zabezpieczenie przed cyber oszustami - weryfikację behawioralną.


Dom energooszczędny – to dom którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok


Kredyt hipoteczny - mieszkaniowy kredyt hipoteczny i/lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny, którego celem jest budowa Domu energooszczędnego lub nabycie Domu energooszczędnego na Rynku Pierwotnym. Definicja Kredytu hipotecznego nie obejmuje:

a.Kredytów hipotecznych udzielonych w kwocie niższej niż 100 000 zł lub wyższej niż 1 500 000 zł

b.pożyczek hipotecznych,

c.Kredytów hipotecznych z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę kredytów udzielonych uczestnikowi przez Bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty Kredytu hipotecznego

przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego,

d.podwyższenia Kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank


Oprocentowanie stałe – oprocentowanie ustalone przez Bank stanowiące stałą wartość procentową, niezależną od zmian stóp procentowych na rynku . Oprocentowanie stałe obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia (wypłaty) Kredytu hipotecznego. Po tym czasie Kredyt hipoteczny będzie objęty Oprocentowaniem zmiennym składającym się ze wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży

Banku wskazanej w Umowie o kredyt hipoteczny, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w zdaniu następnym. Jeśli Uczestnik podejmie decyzję o kontynuowaniu Oprocentowania stałego Kredytu hipotecznego na kolejne 60 miesięcy – wysokość Oprocentowania stałego zostanie wskazana w aneksie do Umowy o kredyt hipoteczny. Szczegółowe zasady dotyczące oprocentowania i jego zmiany opisane są w Umowie o Kredyt hipoteczny.


Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie Kredytu hipotecznego, które stanowi sumę:

a.wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M

b.marży Banku.

Marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie o Kredyt hipoteczny. Zmiana wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wpływa na oprocentowanie Kredytu hipotecznego czyli na wysokość miesięcznej raty tj. jeśli wskaźnik referencyjny

WIBOR 6M wzrośnie, rata również wzrośnie/wskaźnik referencyjny WIBOR zmaleje – rata zmaleje. Jeśli wskaźnik referencyjny WIBOR 6M wyniesie zero lub mniej, oprocentowanie Kredytu hipotecznego będzie równe marży Banku.

Oprocentowanie podlega aktualizacji na warunkach określonych w Umowie o Kredyt hipoteczny.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page