top of page

Nowa oferta na Wrzesień ING EKO kredytu na budowę domu


Informujemy, że od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku ING wprowadza zaktualizowaną ofertę „EKO kredytu hipotecznego”.


Oprocentowanie zmienne


marża

prowizja

1,58%

0%

Oprocentowanie stałe przez 5 lat


Oprocentowanie

prowizja

informacje u doradcy

0%


Cel: mieszkaniowy kredyt hipoteczny i/lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny,

przeznaczony na budowę domu energooszczędnego lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym.
Dodatkowe warunki oferty

  • Budujesz energooszczędny dom

  • Konto i regularne wpływy

  • Od 100 000 zł

  • Zawarcie umowy ubezpieczenia

  • Posiadanie, przez wszystkich kredytobiorców, systemu bankowości internetowej, w całym okresie kredytowania, wraz ze zgodą na dodatkowe zabezpieczenie przed cyber oszustami - weryfikację behawioralną.


Dom energooszczędny – to dom którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok


Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody musi być udokumentowane we wnioskach kredytowych, przed wydaniem decyzji kredytowej, w przypadku:

- budowy – dokumentacją projektową;

- nabycia na Rynku pierwotnym – dokumentacją projektową lub Świadectwem

- nabycia Rynku wtórnym - Świadectwem charakterystyki energetycznej dla finansowanej nieruchomości.


Przedmiot kredytowania musi być jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu.


Kredyt hipoteczny - mieszkaniowy kredyt hipoteczny i/lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny, którego celem jest budowa Domu energooszczędnego lub nabycie Domu energooszczędnego na Rynku Pierwotnym. Definicja Kredytu hipotecznego nie obejmuje:

a.Kredytów hipotecznych udzielonych w kwocie niższej niż 100 000 zł lub wyższej niż 1 500 000 zł

b.pożyczek hipotecznych,

c.Kredytów hipotecznych z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę kredytów udzielonych uczestnikowi przez Bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty Kredytu hipotecznego

przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego,

d.podwyższenia Kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank


Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku (lokalu) sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.Oprocentowanie stałe – oprocentowanie ustalone przez Bank stanowiące stałą wartość procentową, niezależną od zmian stóp procentowych na rynku . Oprocentowanie stałe obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia (wypłaty) Kredytu hipotecznego. Po tym czasie Kredyt hipoteczny będzie objęty Oprocentowaniem zmiennym składającym się ze wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży

Banku wskazanej w Umowie o kredyt hipoteczny, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w zdaniu następnym. Jeśli Uczestnik podejmie decyzję o kontynuowaniu Oprocentowania stałego Kredytu hipotecznego na kolejne 60 miesięcy – wysokość Oprocentowania stałego zostanie wskazana w aneksie do Umowy o kredyt hipoteczny. Szczegółowe zasady dotyczące oprocentowania i jego zmiany opisane są w Umowie o Kredyt hipoteczny.


Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie Kredytu hipotecznego, które stanowi sumę:

a.wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M

b.marży Banku.

Marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie o Kredyt hipoteczny. Zmiana wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wpływa na oprocentowanie Kredytu hipotecznego czyli na wysokość miesięcznej raty tj. jeśli wskaźnik referencyjny

WIBOR 6M wzrośnie, rata również wzrośnie/wskaźnik referencyjny WIBOR zmaleje – rata zmaleje. Jeśli wskaźnik referencyjny WIBOR 6M wyniesie zero lub mniej, oprocentowanie Kredytu hipotecznego będzie równe marży Banku.

Oprocentowanie podlega aktualizacji na warunkach określonych w Umowie o Kredyt hipoteczny.Zarezerwuj online termin spotkania


0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page